Urząd Miasta Łodzi

Kontakt

Na skróty

Najczęściej wyszukiwane sprawy:

Urząd Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center
Tel.: + 48 (42) 638-44-44

FAX: +48 (42) 272-60-01

LCKM@UML.LODZ.PL

Informacja UMŁ

Urząd Miasta Łodzi, Departament Obsługi i Administracji
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Oddział ds. Informacyjno–Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców / Oddział Call Center

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami

Sala Obsługi
Łódź, ul. Piotrkowska 110 (wejście od al. Schillera)
tel.: +48 (42) 272-63-41
godziny pracy:
poniedziałekpiątek od godz. 8.00 do godz. 19.00; sobota od godz. 9.00 do godz. 13.00

Telefoniczna informacja UMŁ

tel.: +48 (42) 638-44-44;
godziny pracy:
poniedziałek – piątek od godz. 8:00-17:00; sobota 9:00-13:00

Informacja UMŁ:

Łódź, ul. Piotrkowska 104
godziny pracy:
w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00; we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;

Łódź, ul. Zachodnia 47
tel.: +48 (42) 638-50-04
godziny pracy:
w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00; we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;

Łódź, al. Politechniki 32
tel.: +48 (42) 638-58-24
godziny pracy:
w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00; we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;

Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B
tel.: +48 (42) 638-52-64
godziny pracy:
w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00; we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;

Łódź, ul. Piotrkowska 153
tel.: +48 (42) 638-57-08
godziny pracy:
w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00; we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;

Łódź, al. Piłsudskiego 100
tel.: +48 (42) 638-54-25
godziny pracy:
w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00; we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;

 

Wykaz spraw załatwianych w punktach informacyjno-kancelaryjnych UMŁ

W punktach informacyjno-kancelaryjnych UMŁ: 

 • uzyskasz informację i pomoc w wypełnieniu dokumentów,
 • złożysz wnioski, pisma, dokumenty skierowane do każdej komórki organizacyjnej UMŁ,
 • otrzymasz wnioski i uzyskasz informacje w sprawach:
 • dowodu osobistego,
 • zameldowania na pobyt stały obywatela RP i cudzoziemca,
 • zameldowania na pobyt czasowy obywatela RP i cudzoziemca,
 • wymeldowania z miejsca pobytu stałego obywatela RP i cudzoziemca,
 • wymeldowania z miejsca pobytu czasowego obywatela RP i cudzoziemca,
 • zameldowania obywatela RP na pobyt czasowy,
 • zgłoszenia wyjazdu z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP,
 • zgłoszenia wyjazdu za granicę na czas dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenia powrotu z tego wyjazdu,
 • wydawania zaświadczeń z rejestru mieszkańców,
 • nadania numeru PESEL,

 • złożysz wniosek i otrzymasz Miejską Kartę Seniora,
 • otrzymasz Pudełko Życia,
 • złożysz wniosek o wydanie odpisu z akt stanu cywilnego znajdujących się w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego,
 • dokonasz zgłoszenia dotyczącego utrzymania czystości i porządku na terenie miasta (np. „dzikie” wysypiska, zaśmiecone tereny, przepełnione kosze, nieporządek wokół pojemników i koszy na odpady),
 • dokonasz zgłoszenia dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi (np. przepełnione lub zniszczone pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów),
 • dokonasz zgłoszenia dotyczącego nieprawidłowości w działaniu firm odbierających odpady komunalne,
 • złożysz wniosek o wydanie prawa jazdy ze względu na zmianę danych,
 • otrzymasz bezpłatne woreczki na psie nieczystości.

DEPARTAMENT PREZYDENTA

Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą

ul. Piotrkowska 104a, 90-926 Łódź

tel.: +48 (42) 638-59-39

fax: +48 (42) 638-59-40

Godziny pracy:

 • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
 • Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

p.o. dyrektora Adam Pustelnik

zastępca dyrektora Monika Karolczak

zastępca dyrektora Agnieszka Sińska-Głowacka

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. przygotowywanie i popularyzowanie informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w mieście;
 2. opracowywanie i przygotowywanie ofert inwestycyjnych miasta, ze szczególnym uwzględnieniem branż priorytetowych;
 3. wspieranie inwestorów strategicznych w fazie przygotowania i realizacji inwestycji oraz dalsza opieka poinwestycyjna;
 4. wspieranie inwestorów lokalnych tworzących nowe miejsca pracy;
 5. wspieranie podmiotów gospodarczych z terenu miasta;
 6. inicjowanie działań oraz programów rozwijających przedsiębiorczość;
 7. organizowanie i prowadzenie spraw związanych ze współpracą zagraniczną oraz promocją gospodarczą miasta;
 8. obsługa kontaktów zagranicznych miasta;
 9. współpraca z uczelniami.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział Ekonomiczny
Al. Politechniki 32, 93-590 Łódź
kierownik Elżbieta Wieczorek
pokój: 203, piętro II
tel.: +48 (42) 638-44-86

Oddział Pozyskiwania i Obsługi Inwestorów

ul. Piotrkowska 104a, 90-926 Łódź
p.o. kierownika Błażej Baszczyński
tel.: +48 (42) 638-59-32

Oddział Przedsiębiorczości i Współpracy z Uczelniami
Al. Politechniki 32, 93-590 Łódź
kierownik Agnieszka Chudzik
pokój: 204, piętro II
tel.: +48 (42) 638-43-27

Oddział Współpracy z Zagranicą
Al. Politechniki 32, 93-590 Łódź
kierownik Marina Kulisiewicz
pokój: 114, piętro I
tel.: +48 (42) 638-40-21

Oddział ds. Marketingu Inwestycyjnego
ul. Piotrkowska 104a, 90-926 Łódź
p.o. kierownika Agata Ślusarczyk
tel.: +48 (42) 638-59-21

Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych
ul. Piotrkowska 104a, 90-926 Łódź
tel.: +48 (42) 638-59-39
fax: +48 (42) 638-59-40

Biuro Prezydenta

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

Sekretariat: pokój 109B

tel.: +48 (42) 638-47-85

fax: +48 (42) 638-47-84

Godziny pracy:

 • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
 • Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

dyrektor Tomasz Piotrowski

p.o. zastępcy dyrektora Agnieszka Dyśko

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi i obowiązkami protokolarnymi prezydenta i wiceprezydentów;
 2. obsługa administracyjno-organizacyjna prezydenta i wiceprezydentów;

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Zespół Obsługi Asystenckiej

Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych

inspektor Ewelina Hermanowicz
pokój: 109B
tel.: +48 (42) 638-47-85
fax: +48 (42) 638-47-84

Biuro Rady Miejskiej

ul. Piotrkowska 106, Łódź

tel.: +48 (42) 638-41-36

fax: +48 (42) 638-44-07

Godziny pracy:

 • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
 • Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrektor:

Ewa Koronowska, pokój: 136A,Piotrkowska 106, tel.: +48 (42) 638-41-36

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. współdziałanie ze środkami masowego przekazu w zakresie informowania o pracach rady;
 2. obsługa organizacyjno-techniczna rady oraz jej komisji;
 3. prowadzenie rejestrów protokołów, uchwał rady, interpelacji i wniosków oraz zapytań radnych;
 4. zapewnianie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatu;
 5. prowadzenie spraw Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi;
 6. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem Honorowego Obywatelstwa Miasta Łodzi, Odznaki za Zasługi dla Miasta Łodzi oraz przyznawaniem Nagrody Miasta Łodzi.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Zespół ds. Komunikacji

ul. Piotrkowska 104, Łódź

główny specjalista Halszka Karolewska
pokój: 109
tel.: +48 (42) 638-41-06, +48 (42) 638-44-93
fax: +48 (42) 638-41-97

Zespół ds. Obsługi Komisji Rady Miejskiej

ul. Piotrkowska 104, Łódź

koordynator: inspektor Marek Wasielewski
pokój: 140F
tel.: +48 (42) 638-41-10

Zespół ds. Obsługi Sesji Rady Miejskiej

ul. Piotrkowska 106, Łódź

główny specjalista Małgorzata Matejko
pokój: 140A
tel.: +48 (42) 638-41-21
fax: +48 (42) 638-40-69

Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych

ul. Piotrkowska 106, Łódź

inspektor Monika Ograbek-Kiełpińska
pokój: 136A
tel.: +48 (42) 638-41-36
fax: +48 (42) 638-44-07

pracownik I stopnia Bożenna Mirowska
pokój: 139A
tel.: +48 (42) 638-41-96
fax: +48 (42) 638-44-95

Samodzielne Stanowisko ds. Ekonomicznych i Obsługi Elektronicznej

ul. Piotrkowska 104, Łódź

inspektor Krystyna Kościółek
pokój: 102B
tel.: +48 (42) 638-42-21

inspektor Monika Olejniczak
pokój: 104D
tel.: +48 (42) 638-42-31

Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu Przewodniczącego Rady Miejskiej

ul. Piotrkowska 106, Łódź

inspektor Joanna Główczyńska
pokój: 133A
tel.: +48 (42) 638-41-33
fax: +48 (42) 638-41-92

inspektor Aneta Rabenda
pokój: 133A
tel.: +48 (42) 638-44-81
fax: +48 (42) 638-41-92

Biuro Rzecznika Prasowego i Nowych Mediów

tel.: +48 (42) 638-41-81

Godziny pracy:

 • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
 • Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

dyrektor Marcin Masłowski, pokój: 111B, tel.: +48 (42) 638-41-81

zastępca dyrektora Łukasz Goss

Dyrektor przyjmuje interesantów:
w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. polityka informacyjna;
 2. obsługa prezydenta i wiceprezydentów w zakresie kontaktów z mediami;
 3. redagowanie i obsługa portali i serwisów internetowych, z wyłączeniem Biuletynu Informacji Publicznej;
 4. organizowanie i nadzorowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Łodzi (SIW).

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział Wsparcia Graficznego

Zespół Mediów Społecznościowych

Zespół Portalu Internetowego

Zespół Prasowy

Zespół Projektów Medialnych 

Biuro ds. Zarządzania Kadrami

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

tel.: +48 (42) 638-41-91

fax: +48 (42) 638-41-61

Godziny pracy:

 • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
 • Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

dyrektor Beata Łuszczyńska, pokój: 159, tel.: +48 (42) 638-41-91

zastępca dyrektora Beata Buczyńska-Łukasiak, pokój: 158, tel.: +48 (42) 638-41-91

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, w tym kierowników domów pomocy społecznej, z wyłączeniem pozostałych jednostek koordynowanych i monitorowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi oraz jednostek nadzorowanych przez Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych;
 2. nadzorowanie polityki personalnej w miejskich jednostkach organizacyjnych;
 3. organizowanie naborów na wolne stanowiska urzędnicze;
 4. prowadzenie spraw dotyczących ocen okresowych pracowników, staży, praktyk i szkoleń, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 5. planowanie i gospodarowanie funduszem wynagrodzeń pracowników urzędu;
 6. prowadzenie spraw dotyczących oświadczeń majątkowych;
 7. prowadzenie spraw socjalnych pracowników;
 8. prowadzenie spraw dotyczących profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami;
 9. prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem urzędu.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich

p.o. kierownika Krystyna Antonowicz
pokój: 156
tel.: +48 (42) 638-40-65

Oddział Spraw Osobowych

kierownik Krystyna Antonowicz
pokój: 156
tel.: +48 (42) 638-40-65

Oddział ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych

kierownik Katarzyna Kałuziak
pokój: 149, piętro I
tel.: +48 (42) 638-57-62

Oddział ds. Organizacji Urzędu Miasta

p.o. kierownika Sylwia Menkarska-Milczarek
pokój: 161
tel.: +48 (42) 638-41-09

Samodzielne Stanowisko ds. Socjalnych

inspektor Dorota Przydatek
pokój: 168, piętro I
tel.: +48 (42) 638-41-95

podinspektor Dorota Motylińska-Szpoton
pokój: 168, piętro I
tel.: +48 (42) 638-41-95

 

 

Wydział Prawny

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

Godziny pracy:

Poniedziałek, Środa-Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

dyrektor Marcin Górski, pokój: 150, tel.: +48 (42) 638-41-28

zastępca dyrektora Maria Krzemińska-Baranowska, pokój: 150, tel.: +48 (42) 638-41-28

zastępca dyrektora Elżbieta Staszyńska, pokój: 150, tel.: +48 (42) 638-41-28

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. świadczenie obsługi i pomocy prawnej na rzecz rady, prezydenta i wiceprezydentów, urzędu oraz jednostek pomocniczych miasta;
 2. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem aktów prawnych;
 3. przygotowywanie indywidualnych upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez prezydenta oraz prowadzenie rejestrów indywidualnych upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez prezydenta.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział Administracyjno-Ekonomiczny

p.o. kierownika Magdalena Sobierajczyk

pokój: 381
tel.: +48(42) 638-43-74

Oddział Legislacyjny

kierownik Tomasz Urjasz
pokój: 374
tel.: +48(42) 638-43-93

Zespół Radców Prawnych

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź

tel.: +48 (42) 638-46-64

fax: +48 (42) 638-46-70

Godziny pracy:

 • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
 • Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

dyrektor Grzegorz Kociołek, pokój: 314, tel.: +48 (42) 638-46-64

zastępca dyrektora Jerzy Wołosiewicz, pokój: 109, tel.: +48 (42) 638-46-64

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. organizowanie i prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju, obroną cywilną oraz zarządzaniem kryzysowym;
 2. prowadzenie spraw dotyczących kwalifikacji wojskowej i rejestracji dla potrzeb tej kwalifikacji oraz spraw związanych z nakładaniem świadczeń na rzecz obrony kraju;
 3. podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta;
 4. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i ustawy - Prawo o zgromadzeniach;
 5. prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przeciwpożarowej, w tym prowadzenie spraw ochotniczych straży pożarnych;
 6. przyjmowanie zgłoszeń i meldunków o awariach lub szkodach w urządzeniach infrastruktury technicznej, zasobach mieszkaniowych oraz o innych zdarzeniach;
 7. koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych;
 8. obsługa kancelaryjno-biurowa Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Łodzi oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Łodzi.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Centrum Zarządzania Kryzysowego

tel.: +48 (42) 638-49-49

kierownik Jacek Gralak
pokój: 107
tel.: +48 (42) 638-49-31

Oddział Budżetu i Gospodarowania Sprzętem

p.o. kierownika Iwona Janiszewska
pokój: 322
tel.: +48 (42) 638-46-67

Oddział Profilaktyki Pożarowej i Obrony Cywilnej

kierownik Eligiusz Pietrzak
pokój: 312
tel.: +48 (42) 638-46-84

Oddział Spraw Obronnych

kierownik Jerzy Gzik
pokój: 311
tel.: +48 (42) 638-46-62

Zespół ds. Imprez i Zgromadzeń

koordynator: inspektor Karol Dziuda
pokój: 317
tel.: +48 (42) 638-46-68

Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych

podinspektor Katarzyna Tomasik
pokój: 315
tel.: +48 (42) 638-46-64

Samodzielne Stanowisko ds. Systemu Bezpieczeństwa

główny specjalista Marek Białkowski
pokój: 316
tel.: +48 (42) 638-46-64Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

ul. Zachodnia 47, 91-066 Łódź

tel.: +48 (42) 638-47-34, +48 (42) 638-47-35

fax: +48 (42) 638-47-74

Sekretariat: pok. 124

 

Godziny pracy:

 • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
 • Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

dyrektor Robert Kowalik

zastępca dyrektora Iwona Iwanicka

zastępca dyrektora Szymon Kostrzewski

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. realizowanie polityki prozdrowotnej miasta;
 2. prowadzenie spraw związanych z ochroną, profilaktyką i promocją zdrowia;
 3. prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez miasto funkcji podmiotu tworzącego dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 4. prowadzenie spraw dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie;
 5. obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łodzi;
 6. prowadzenie działań zmierzających do aktywizacji i poprawy jakości życia seniorów;
 7. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań gminy w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 8. prowadzenie spraw dotyczących osób niepełnosprawnych;
 9. rozliczanie nakładów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych po zakończeniu ich realizacji;
 10. koordynowanie wykonania zadań wynikających z ustawy o repatriacji;
 11. prowadzenie spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny, Łódzką Kartą Dużej Rodziny oraz Miejską Kartą Seniora;
 12. sprawowanie nadzoru nad domami pomocy społecznej prowadzonymi przez miasto, z wyłączeniem nadzoru sprawowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi;
 13. współpraca z organizacjami pozarządowymi, tj. organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie polegająca na organizacji konkursów ofert, zawieraniu umów i ich rozliczaniu pod względem finansowym w ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz innych ustaw.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział Organizacyjno-Ekonomiczny

p.o. kierownika Elżbieta Łukowicz
tel.: +48 (42) 638-47-44

Oddział ds. Kontroli

p.o. kierownika Grzegorz Pilaszek
tel.: +48 (42) 638-47-26

Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

kierownik Katarzyna Tręda-Pisera
tel.: +48 (42) 638-45-40

Oddział ds. Polityki Senioralnej

kierownik Wojciech Kosakowski
tel.: +48 (42) 638-47-30

Oddział ds. Społecznych i Promocji Zdrowia

p.o. kierownika Marta Syguda
tel.: +48 (42) 638-47-22

Zespół ds. Rozliczeń Budżetowych

tel.: +48 (42) 638-47-25

Samodzielne Stanowisko - Rzecznik ds. Seniorów

Rzecznik ds. Seniorów - Celina Maciejewska
tel.: +48 (42) 638-47-94

Departament Architektury i Rozwoju

Biuro Architekta Miasta

ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź

tel.: +48 (42) 638-43-84

fax: +48 (42) 638-54-41

Godziny pracy:

 • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
 • Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

dyrektor, Architekt Miasta, Marek Janiak, pokój: 202, tel.: +48 (42) 638-43-84

zastępca dyrektora Magdalena Wiśniewska, pokój: 203, tel.: +48 (42) 638-43-84

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym, w tym opracowywanie polityki przestrzennej miasta, harmonogramu sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego, wnioskowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, a także jego monitoring;
 2. nadzorowanie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz innych opracowań planistycznych;
 3. sporządzanie informacji, wypisów i wyrysów z nieobowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz z nieobowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 4. sporządzanie opinii urbanistycznych;
 5. prowadzenie analiz dotyczących możliwości inwestycyjnych miasta, prowadzenie konsultacji społecznych oraz programu publikacji architektoniczno-urbanistycznych kształtujących świadomość tożsamości miasta;
 6. prowadzenie kampanii informacyjnych i społecznych dotyczących Strefy Wielkomiejskiej oraz przygotowywanie i konsultowanie planów działań wskazanych dla tej strefy oraz nadzór nad ich wdrażaniem;
 7. prowadzenie spraw związanych z estetyką miasta;
 8. rozliczanie nakładów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych po zakończeniu ich realizacji;
 9. prowadzenie spraw związanych z realizacją tzw. Kodeksu Krajobrazowego;
 10. sporządzanie wytycznych do planów rozwoju sieci drogowej;
 11. opracowywanie na potrzeby inwestycyjne koncepcji funkcjonalno-przestrzennych dla dróg oraz inwestycji kubaturowych;
 12. nadzorowanie i akceptacja zgodności projektów budowlanych i wykonawczych dróg z zatwierdzonymi koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi;
 13. opiniowanie projektów remontów odtworzeniowych dróg.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział Krajobrazu i Estetyki Miasta

p.o. kierownika Bartosz Poniatowski
tel.: +48 (42) 638-57-60

Oddział Opinii Urbanistycznych

p.o. kierownika Andrzej Piech
tel.: +48 (42) 638-42-48

Oddział Koncepcji Drogowych

p.o. kierownika Piotr Woldański
tel.: +48 (42) 638-57-83  

Zespół Rozwoju Miasta

główny specjalista Marek Lisiak
pokój: 208
tel.: +48 (42) 638-43-52

Zespół ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych

główny specjalista Agnieszka Milnikel
pokój: 201
tel.: +48 (42) 638-43-85

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź

tel.: +48 (42) 638-43-33

fax: +48 (42) 638-42-79

Godziny pracy:

 • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
 • Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

dyrektor Kamila Kwiecińska-Trzewikowska, pokój: 1, tel.: +48 (42) 638-43-33

p.o. zastępcy dyrektora Iwona Sosnowska-Kowalska, pokój: 4, tel.: +48 (42) 638-43-33

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. prowadzenie spraw z zakresu działania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi przekazanych miastu na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewodą Łódzkim a miastem, w tym: wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych przy zabytku, prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 2. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków;
 3. sporządzanie gminnego programu opieki nad zabytkami;
 4. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku;
 5. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem parków kulturowych i organizowaniem ich ochrony;
 6. popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego Łodzi.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział Nadzoru Konserwatorskiego

kierownik Marzena Otto
pokój: 12
tel.: +48 (42) 638-42-28

Oddział ds. Uzgodnień 

Oddział ds. Zarządzania Dziedzictwem

kierownik Aleksandra Sztuka-Tulińska
pokój: 8
tel.: +48 (42) 272-63-73

Zespół Organizacyjno-Ekonomiczny

koordynator: główny specjalista Magdalena Huchler
pokój: hol
tel.: +48 (42) 638-43-33

Biuro Strategii Miasta

ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź

tel.: +48 (42) 638-44-42, +48 (42) 638-41-00

fax: +48 (42) 638-44-41

Godziny pracy:

 • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
 • Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

dyrektor Tomasz Jakubiec, pokój: 9, IV p., tel.: +48 (42) 638-44-42

zastępca dyrektora Sławomir Granatowski, pokój: 8, IV p., tel.: +48 (42) 638-41-00

zastępca dyrektora Karolina Włodarska, pokój: 10, IV p., tel.: +48 (42) 638-41-00

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. podejmowanie działań na rzecz strategicznego rozwoju miasta;
 2. monitoring strategii, programów społeczno-gospodarczych oraz projektów realizowanych przez miasto;
 3. koordynowanie prac statystycznych realizowanych przez właściwe rzeczowo komórki organizacyjne urzędu, w tym sprawy dotyczące spisów powszechnych, opracowanie zbiorczych sprawozdań statystycznych;
 4. wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych pochodzących z funduszy europejskich na strategiczne projekty inwestycyjne;
 5. obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i zapewnienie finansowania Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego;
 6. reprezentowanie interesów miasta przed instytucjami unijnymi oraz innymi organizacjami międzynarodowymi w kontekście strategicznym;
 7. koordynacja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w mieście;
 8. koordynacja wdrażania programu Inteligentna Polityka Społeczna.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział Analiz

kierownik Anna Wosiek
pokój: 02, IV p.
tel.: +48 (42) 638-40-09

Oddział Ekonomiczno-Organizacyjny

p.o. kierownika Magdalena Kucharska
pokój: 14, IV p.
tel.: +48 (42) 638-44-47

Oddział Monitorowania Strategii i Programów

kierownik Monika Kaźmierczak
pokój: 02, IV p.
tel.: +48 (42) 638-42-91

Oddział Projektów Społecznych

główny specjalista Agnieszka Lewandowska
pokój: 12, IV p.
tel.: +48 (42) 272-62-41

Oddział Strategicznych Projektów Europejskich

kierownik Magdalena Wrona
pokój: 3, IV p.
tel.: +48 (42) 638-59-41

Zespół Koordynacji Polityki Społecznej

główny specjalista Mateusz Szczeciński
pokój: 15, IV p.
tel.: +48 (42) 638-44-58

Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Międzynarodowymi

główny specjalista Aleksandra Olejnik
pokój: 8, I p.
tel.: +48 (42) 638-55-42

Biuro Inżyniera Miasta

ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź

tel.: +48 (42) 272-64-50

Godziny pracy:

 • Poniedziałek, Środa-Piątek od 8.00 do 16.00
 • Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrektor:

Maciej Formański, pokój: 301, tel.: +48 (42) 272-64-50

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach publicznych, z wyłączeniem zadań, które realizuje Zarząd Dróg i Transportu jako zarządca dróg, w tym rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu, opiniowanie geometrii dróg w projektach budowlanych, wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny;
 2. opracowywanie założeń do planu zapotrzebowania miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz koordynacja planów tworzonych przez przedsiębiorstwa energetyczne działające na terenie miasta;
 3. współpraca z Biurem Architekta Miasta i innymi komórkami organizacyjnymi oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie planowania rozwoju infrastruktury miejskiej;
 4. opracowanie zasad i koordynacja zajęć pasa drogowego, związanych z inwestycjami i remontami dotyczącymi infrastruktury;
 5. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem uzgodnień na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej na gruntach stanowiących własność miasta i Skarbu Państwa, z wyłączeniem dróg publicznych i wewnętrznych, będących we władaniu Zarządu Dróg i Transportu, a także wydawanie oświadczeń o dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział Koordynacji Infrastruktury

tel.: +48 (42) 272-64-49, +48 (42) 272-64-55
pokoje: 310 i 311

Oddział Lokalizacji Sieci

tel.: +48 (42) 272-64-52, +48 (42) 272-64-54
pokój: 307

Oddział Zarządzania Ruchem na Drogach

p.o. kierownika Janusz Maciaszek
pokój: 303
tel.: +48 (42) 638-48-82

Samodzielne Stanowisko ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

tel.: +48 (42) 272-64-50
pokój: 309

Biuro ds. Rewitalizacji

ul. Piotrkowska 171, 90-447 Łódź

tel.: +48 (42) 638-57-58

fax: +48 (42) 638-57-29

Godziny pracy:

Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

dyrektor Marcin Obijalski

zastępca dyrektora Agata Król

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. przygotowanie i realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji;
 2. przygotowanie i koordynacja procesu rewitalizacji, w tym współpraca z interesariuszami rewitalizacji;
 3. prowadzenie i koordynacja spraw związanych ze społeczno-gospodarczym aspektem rewitalizacji;
 4. pozyskiwanie środków finansowych i rozliczanie nakładów poniesionych na realizację zadań rewitalizacyjnych.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział Ekonomiczny

główny specjalista Marcin Kamiński
tel. +48 (42) 272-63-79

Oddział ds. Działań Społeczno-Gospodarczych

kierownik Ewa Grabarczyk
tel.: +48 (42) 638-51-39

Oddział ds. Koordynacji

kierownik Kamila Osicińska
tel.: +48 (42) 638-43-44

Oddział ds. Rozliczeń Projektów

główny specjalista Janusz Przywojski
tel. +48 (42) 272-63-79

Zespół ds. Administracyjno-Organizacyjnych

podinspektor Tomasz Michałowski
tel.: +48 (42) 638-57-58

Zespół ds. Monitorowania GPR

główny specjalista Michał Dembowski
tel.: +48 (42) 638-52-98

Wydział ds. Zarządzania Projektami

ul. Piotrkowska 171, 90-447 Łódź

tel.: +48 (42) 638-52-66

fax: +48 (42) 638-52-76

Godziny pracy:

 • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
 • Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

dyrektor Robert Kolczyński, pokój: 010

p.o. zastępcy dyrektora Katarzyna Kowalska, pokój: 105

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. zarządzanie projektami i programami wskazanymi odrębnym zarządzeniem prezydenta;
 2. zarządzanie i realizacja Programu Nowe Centrum Łodzi;
 3. opracowanie i wdrożenie w urzędzie oraz miejskich jednostkach organizacyjnych standardów i procedur zarządzania projektami i programami;
 4. wspieranie komórek organizacyjnych urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych i pozostałych podmiotów miejskich w zakresie metodyki zarządzania projektami i programami;
 5. nadzór i koordynowanie działań związanych z wdrożeniem i obsługą systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie projektami i programami;
 6. nadzorowanie przestrzegania przyjętej metodyki zarządzania projektami i programami;
 7. przygotowanie, realizacja i zamknięcie Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział Organizacyjny

tel.: +48 (42) 272-64-13

Oddział ds. EXPO

tel.: +48 (42) 272-64-20

Oddział ds. Metodyki i Wsparcia Zarządzania

tel.: +48 (42) 638-46-55

Oddział ds. Projektów

tel.: +48 (42) 272-64-11

Wydział Urbanistyki i Architektury

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: +48 (42) 638-54-40; +48 (42) 638-43-51
kancelaria (pok. 046) tel.: +48 (42) 638-43-35; +48 (42) 638-47-49;
fax: +48 (42) 638-43-91
e-mail: wuia@uml.lodz.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00;
Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

dyrektor Małgorzata Kasprowicz, pokój: 309, tel.: +48 (42) 638-54-40; +48 (42) 638-43-51
zastępca dyrektora Jolanta Kubacka, pokój: 307, tel.: +48 (42) 638-54-40; +48 (42) 638-43-51
zastępca dyrektora Wiesław Makal, pokój: 036, tel.: +48 (42) 638-43-51

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 • sporządzanie informacji, wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz z obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji określonych przepisami prawa budowlanego w zakresie obowiązków organu administracji architektoniczno-budowlanej;
 • wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych powiatowych i gminnych oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dróg powiatowych i gminnych;
 • wydawanie zaświadczeń określonych przepisami prawa w zakresie działania wydziału


Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział Architektoniczno-Budowlany I

kierownik Lidia Zysiak
pokój: 038
tel.: +48 (42) 638-47-83

Oddział Architektoniczno-Budowlany II

kierownik Danuta Lachman-Łuczak
pokój: 040
tel.: +48 (42) 638-42-35

Oddział Architektoniczno-Budowlany III

kierownik Elżbieta Berent
pokój: 042
tel.: +48 (42) 638-56-37

Oddział Architektoniczno-Budowlany Postępowań Nieprocesowych

kierownik Jerzy Wawrzyniak
pokój: 049
tel.: +48 (42) 638-53-46

Oddział Infrastruktury

kierownik Dagmara Kafar
pokój: 106
tel.: +48 (42) 638-46-77

Oddział Urbanistyki I

kierownik Marek Gromski
pokój: 311
tel.: +48 (42) 638-57-92

Oddział Urbanistyki II

kierownik Jolanta Knul
pokój: 311
tel.: +48 (42) 638-52-45

Oddział Urbanistyki III

kierownik Agnieszka Dybowska
pokój: 305
tel.: +48 (42) 638-57-44

Oddział Urbanistyki IV

kierownik Jadwiga Fornal
pokój: 203
tel.: +48 (42) 638-44-32

Oddział Urbanistyki V

kierownik Lidia Czarczyńska
pokój: 203
tel.: +48 (42) 638-44-32

Oddział Urbanistyki Postępowań Nieprocesowych

kierownik Włodzimierz Dobrowolski
pokój: 360
tel.: +48 (42) 638-44-50

Oddział ds. Administracyjno-Organizacyjnych

tel.: +48 (42) 638-54-64
pokój: 305a

Departament Partycypacji Społecznej i Kultury

Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: +48 (42) 638-58-80;
fax: +48 (42) 638-40-90
e-mail: promocja@uml.lodz.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa-Piątek od 8.00 do 16.00; Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:
dyrektor Mariusz Goss, pokój: 441, tel.: +48 (42) 638-58-80
p.o. zastępcy dyrektora Bogna Witkowska

Dyrektor przyjmuje interesantów:
w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w kraju i za granicą;
 2. koordynowanie i ujednolicanie działań promocyjnych miasta;
 3. promocja walorów turystycznych miasta;
 4. promocja turystyki biznesowej;
 5. komunikacja społeczna;
 6. współpraca z Biurem Rzecznika Prasowego i Nowych Mediów w zakresie polityki informacyjnej urzędu;
 7. prowadzenie korespondencji okolicznościowej i internetowej prezydenta;
 8. organizowanie obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych z udziałem przedstawicieli miasta;
 9. prowadzenie spraw patronatów honorowych prezydenta;
 10. opracowywanie i rozpowszechnianie periodyków miejskich;
 11. opiniowanie wydawnictw przygotowywanych przez urząd.


Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział Ekonomiczny

Oddział Komunikacji Społecznej

Oddział Organizacji Imprez Patriotycznych i Dziedzictwa Łodzi

Oddział Promocji Miasta

Oddział Turystyki

Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych

Biuro Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Piotrkowska 153, 90-440 Łódź

tel.: +48 (42) 638-44-44, +48 (42) 638-40-37 (sekretariat)

fax: +48 (42) 638-40-83

Godziny pracy:

 • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
 • Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

p.o. dyrektora Bogusława Kolis, pokój: 112, tel.: +48 (42) 638-40-37

p.o. zastępcy dyrektora Piotr Siedlecki, pokój: 112, tel.: +48 (42) 638-40-37

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. analiza stopnia zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i podejmowanie działań w zakresie rozwoju budownictwa mieszkaniowego, w tym zabezpieczenia finansowania;
 2. opracowywanie zasad i procedur wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta oraz zasad wynajmowania lokali użytkowych;
 3. opracowywanie oraz przeprowadzanie rocznych i średniorocznych ewaluacji polityki mieszkaniowej oraz wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta;
 4. prowadzenie postępowań w sprawach regulacji tytułów prawnych do lokali mieszkalnych;
 5. wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych;
 6. monitorowanie zarządzania zasobem lokalowym stanowiącym własność i współwłasność miasta, Skarbu Państwa oraz zasobem prywatnym pozostającym w zarządzie nadzorowanej miejskiej jednostki organizacyjnej;
 7. prowadzenie spraw związanych z wydzielaniem lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu miasta.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi

kierownik Romana Tarczyńska
tel.: +48 (42) 638-40-44

Oddział Polityki Lokalowej

kierownik Jarosław Kołodziejczyk
tel.: +48 (42) 638-40-42

Oddział Regulacji Tytułów Prawnych

kierownik Alina Płatek
tel.: +48 (42) 638-57-23

Oddział Zasobu Nieruchomości

p.o. kierownika Barbara Zawadzka
tel.: +48 (42) 638-40-41

Oddział ds. Administracyjno-Ekonomicznych

kierownik Dariusz Łaszniewski
tel.: +48 (42) 638-43-08

Biuro ds. Partycypacji Społecznej

ul. Piotrkowska 115, 90-430 Łódź

tel.: +48 (42) 638-46-00

fax: +48 (42) 638-57-66

Godziny pracy:

 • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
 • Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

dyrektor Grzegorz Justyński, pokój: 1, tel.: +48 (42) 638-46-00

zastępca dyrektora Katarzyna Luzyńczyk, pokój: 1, tel.: +48 (42) 638-46-00

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. obsługa organów jednostek pomocniczych miasta;
 2. przygotowywanie projektów decyzji organów miasta oraz analiz i informacji w zakresie spraw dotyczących jednostek pomocniczych miasta;
 3. przygotowywanie i przeprowadzanie wyborów do rad jednostek pomocniczych miasta oraz referendów w sprawie odwołania organów uchwałodawczych tych jednostek;
 4. rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie ich działalności;
 5. prowadzenie działań zapobiegających nierównemu traktowaniu i wykluczeniu społecznemu, w szczególności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
 6. koordynowanie i nadzór spraw z zakresu konsultacji społecznych;
 7. prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem budżetu obywatelskiego.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział ds. Jednostek Pomocniczych

p.o. kierownika Justyna Kwiatkowska-Zubiel
pokój: 5, II piętro
tel.: +48 (42) 638-40-93

Oddział ds. Konsultacji Społecznych

kierownik Adam Pąsiek
pokój: 2, I piętro
tel.: +48 (42) 638-55-27

Oddział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

ul. Piotrkowska 153, 90-440 Łódź

kierownik Artur Skórzak
pokój: 208, II piętro
tel.: +48 (42) 638-46-99

Zespół ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

główny specjalista Anna Patura
pokój: 1, II piętro
tel.: +48 (42) 638-46-00

Wydział Kultury

ul. Piotrkowska 102, 90-926 Łódź

tel.: +48 (42) 638-43-73

fax: +48 (42) 638-43-23

Godziny pracy:

 • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
 • Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

dyrektor Dagmara Śmigielska, pokój: 1, tel.: +48 (42) 638-43-73

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. nadzór nad realizacją polityki kulturalnej miasta;
 2. prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury;
 3. prowadzenie spraw związanych z mecenatem miasta nad kulturą;
 4. prowadzenie spraw związanych z organizacją miejskich imprez kulturalnych.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział ds. Instytucji Kultury

kierownik Liliana Andrzejczak
pokój: 6
tel.: +48 (42) 638-43-63 

główny specjalista Krzysztof Kowalewicz
pokój: 5
tel.: +48 (42) 638-42-12 

inspektor Jolanta Jachimowicz
pokój: 5
tel.: +48 (42) 638-42-12

inspektor Marta Wybraniec
pokój: 6
tel.: +48 (42) 638-43-75
 

Oddział ds. Organizacyjno-Ekonomicznych

kierownik Bożena Burska
pokój: 7
tel.: +48 (42) 638-43-77 

inspektor Hanna Górska
pokój: 2
tel.: +48 (42) 638-43-73 

inspektor Beata Kołacz
pokój: 7
tel.: +48 (42) 638-43-58 

inspektor Agnieszka Wasiak
pokój: 7
tel.: +48 (42) 638-43-94

podinspektor Agata Koszewska
pokój: 145, ul. Piotrkowska 106
tel.: +48 (42) 638-41-11

inspektor Karolina Kornacka - Rubacha
pokój: 179, ul. Piotrkowska 104
tel.: +48 (42) 638-55-66

Zespół ds. Mecenatu Kultury

koordynator: inspektor Jolanta Sławińska-Ryszka
pokój: 4
tel.: +48 (42) 638-43-92

inspektor Monika Ptasińska
pokój: 4
tel.: +48 (42) 638-53-64

podinspektor Agata Magin
pokój: 4
tel.: +48 (42) 638-43-56

Zespół ds. Projektów

koordynator: inspektor Małgorzata Loeffler
pokój: 16
tel.: +48 (42) 638-55-21

inspektor Aleksandra Górska
pokój: 16
tel.: +48 (42) 638-55-21

inspektor Emilia Jach-Szakiel
pokój: 16
tel.: +48 (42) 638-54-46

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź

tel.: +48 (42) 638-46-56, +48 (42) 638-46-57

Godziny pracy:

 • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
 • Wtorek od 9.00 do 17.00

Kierownik:
Anna Mlostoń-Olszewska

Kierownik przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów;
 2. podejmowanie działań w celu ochrony interesów konsumentów, w tym wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz udział w postępowaniu w sprawach o ochronę interesów konsumentów na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
 3. inicjowanie zmian prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
Oddział Ochrony Informacji Niejawnych

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

tel.: +48 (42) 638-45-75

Godziny pracy:

 • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
 • Wtorek od 9.00 do 17.00

 p.o. kierownika Paweł Czernek

pokój: 173
tel.: +48 (42) 638-45-75

Kierownik przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

Prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych, w tym prowadzenie kancelarii tajnej.

Departament Gospodarowania Majątkiem

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

tel.: +48 (42) 638-40-53

fax: + 48 (42) 272-63-53

Godziny pracy:

Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

P.o. Dyrektora:

Agnieszka Graszka, pokój: 265

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. wykonywanie uprawnień z tytułu posiadanych przez miasto akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (z wyłączeniem spółek prowadzących działalność leczniczą) oraz w fundacjach;
 2. przygotowywanie i prowadzenie procesu prywatyzacji spółek z kapitałowym udziałem miasta;
 3. opiniowanie przekształceń podmiotów podległych miastu w spółki prawa handlowego;
 4. tworzenie spółek z kapitałowym udziałem miasta we współpracy z właściwą komórką organizacyjną urzędu, do kompetencji której należą zadania z zakresu działalności tworzonej spółki.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział Nadzoru Właścicielskiego

kierownik Ewa Mereć
pokój: 267
tel.: +48 (42) 638-43-61 

Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjno-Administracyjnych

tel.: + 48 (42) 638-44-62

Biuro Zasobu Skarbu Państwa

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

tel.: +48 (42) 638-43-38

fax: +48 (42) 272-63-39

Godziny pracy:

Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

P.o. Dyrektora:

Adam Chmielewski, pokój: 359, tel.: +48 (42) 638-43-38 

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00 

Zadania:

 1. prowadzenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;
 2. prowadzenie ewidencji analitycznej aktywów trwałych Skarbu Państwa;
 3. nabywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa;
 4. prowadzenie spraw związanych z trwałym zarządem nieruchomości Skarbu Państwa;
 5. prowadzenie spraw zamian i darowizn nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Wewnętrzne komórki organizacyjne: 

Oddział Zasobu i Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa

kierownik Bożena Stępień
pokój: 351
tel.: +48 (42) 638-44-15 

Zespół ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Wydział Dysponowania Mieniem

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

tel.: +48 (42) 638-42-93 (pok. 250), +48 (42) 638-43-99 (pok. 455)

fax: +48 (42) 638-42-42 (pok. 250), +48 (42) 638-43-98 (pok. 455)

 

Godziny pracy:

Poniedziałek, Środa-Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

p.o. dyrektora Adam Komorowski, pokój: 455A, tel.: +48 (42) 638-43-99, fax: +48 (42) 638-43-98

zastępca dyrektora Monika Andrzejewska-Koniuszaniec, pokój: 250B, tel.: +48 (42) 638-42-93, fax: +48 (42) 638-42-42 

p.o. zastępcy dyrektora Agnieszka Dobrucka, pokój: 250A, tel.: +48 (42) 638-42-93, fax: +48 (42) 638-42-42

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. prowadzenie zasobu nieruchomości miasta;
 2. prowadzenie ewidencji analitycznej aktywów trwałych miasta;
 3. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku miasta i Skarbu Państwa;
 4. regulowanie stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność miasta i Skarbu Państwa oraz porządkowanie zapisów w księgach wieczystych;
 5. prowadzenie spraw dotyczących inwentaryzacji mienia przejmowanego na rzecz miasta i Skarbu Państwa;
 6. prowadzenie spraw dotyczących spadków i darowizn na rzecz miasta i Skarbu Państwa;
 7. prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym nieruchomości miasta i Skarbu Państwa;
 8. ustalanie opłat adiacenckich i opłat planistycznych;
 9. prowadzenie spraw związanych z trwałym zarządem nieruchomości miasta;
 10. prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem i zwrotem nieruchomości;
 11. prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem służebności na nieruchomościach miasta i Skarbu Państwa;
 12. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne;
 13. prowadzenie spraw związanych z dzierżawą i użyczaniem nieruchomości;
 14. diagnozowanie ryzyk w zakresie gospodarowania nieruchomościami miasta i Skarbu Państwa;
 15. diagnozowanie ryzyk w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej miasta i Skarbu Państwa;
 16. prowadzenie spraw związanych z ochroną praw własności do nieruchomości.

Wewnętrzne komórki organizacyjne: 

Oddział Aktualizacji Opłat za Użytkowanie Wieczyste 

kierownik Liliana Fastudzin
pokój: 252
tel.: +48 (42) 638-47-86 

Oddział Ekonomiczno-Windykacyjny

kierownik Joanna Adamiak
pokój: 463
tel.: +48 (42) 638-43-42 

Oddział Inwentaryzacji

kierownik Jerzy Jewczak
pokój: 384A
tel.: +48 (42) 638-43-53 

Oddział Ograniczonych Praw Rzeczowych

p.o. kierownika Joanna Bąk
pokój: 268
tel.: +48 (42) 638-47-64 

Oddział Opłat i Odszkodowań

p.o. kierownika Agnieszka Kwapisiewicz
pokój: 280
tel.: +48 (42) 638-61-92 

Oddział Organizacyjno-Administracyjny 

kierownik Beata Tyran
pokój: 368
tel.: +48 (42) 638-41-35

Oddział Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości

kierownik Ewa Stępniewska
pokój: 258A
tel.: +48 (42) 638-42-73 

Oddział Rozliczeń Udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych 

p.o. kierownika Beata Włodzimierska
pokój: 249
tel.: +48 (42) 638-42-52 

Oddział Spadków i Darowizn

kierownik Iwona Chlebowska
pokój: 457B
tel.: +48 (42) 638-47-97 

Oddział Wywłaszczeń i Zwrotów Nieruchomości

kierownik Marcin Tomczyk
pokój: 365
tel.: +48 (42) 638-54-23 

Oddział Zasobu Nieruchomości Miasta

kierownik Marek Fabiański
pokój: 435
tel.: +48 (42) 638-44-54 

Oddział Zlecania Wycen i Opracowań Geodezyjno-Prawnych

kierownik Agnieszka Witczak
pokój: 287
tel.: +48 (42) 638-42-01 

Oddział ds. Dzierżaw I

p.o. kierownika Dorota Nowicka
pokój: 453
tel.: +48 (42) 638-59-12

Oddział ds. Dzierżaw II

kierownik Katarzyna Lewik-Fraszczyk
pokój: 436
tel.: +48 (42) 638-46-42

Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości

kierownik Lucyna Lenc
pokój: 286C
tel.: +48 (42) 638-54-50

Oddział ds. Użyczeń i Targowisk

kierownik Sławomir Leśniak
pokój: 450
tel.: +48 (42) 638-42-70

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: +48 (42) 638-47-66 (pok. 464), +48 (42) 638-43-38 (pok. 357)
fax: +48 (42) 638-54-20 (pok. 464)
e-mail: znn@uml.lodz.pl

 

Godziny pracy:

Poniedziałek, Środa-Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00 

Dyrekcja: 

p.o. dyrektora Marek Jóźwiak, pokój: 465, tel.: +48 (42) 638-47-66, fax: +48 (42) 638-54-20 

p.o. zastępcy dyrektora Mariusz Pujan, pokój: 357, tel.: +48 (42) 638-43-38, fax: +48 (42) 638-54-20 

p.o. zastępcy dyrektora Katarzyna Sobańska, pokój: 464, tel.: +48 (42) 638-47-66, fax: +48 (42) 638-54-20

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. sprzedaż i oddawanie nieruchomości stanowiących własność miasta i Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym;
 2. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 3. prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych, domów jednorodzinnych i garaży na rzecz najemców wraz z oddawaniem gruntu w użytkowanie wieczyste lub jego sprzedażą;
 4. nabywanie, zamiany nieruchomości i udziałów w nieruchomościach na rzecz miasta na cele publiczne, zadania własne, cele inwestycyjne oraz pierwokupy;
 5. aktywne poszukiwanie nabywców nieruchomości;
 6. analiza wskaźników rynku nieruchomości.

Wewnętrzne komórki organizacyjne: 

Oddział Ekonomiczno-Administracyjny

kierownik Magdalena Hryniewicz
pokój: 346
tel.: +48 (42) 638-42-90

Oddział Nabywania Nieruchomości Na Cele Inwestycyjne Miasta

kierownik Rafał Cybulski
pokój: 370
tel.: +48 (42) 638-41-13

Oddział Sprzedaży Lokali

p.o. kierownika Katarzyna Dołowicz
pokój: 261A
tel.: +48 (42) 638-42-78

Oddział Ustanawiania i Obsługi Praw do Nieruchomości

Oddział Zbywania Nieruchomości Gospodarczych

p.o. kierownika Artur Rakowski
pokój: 458
tel.: +48 (42) 638-43-37

Oddział Zbywania Nieruchomości Mieszkaniowych

kierownik Adriana Piwowarczyk
pokój: 461
tel.: +48 (42) 638-44-74

Samodzielne Stanowisko ds. Przetargów na Sprzedaż Nieruchomości

inspektor Anetta Bednarek
pokój: 457
tel.: +48 (42) 638-44-14

Geodeta Miejski

ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
tel.: +48 (42) 272-68-01
fax: +48 (42) 272-68-00

Godziny pracy:

Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

Geodeta Miejski: Jan Schnerch, pokój: 808, piętro VIII, tel.: +48 (42) 272-68-01

Geodeta Miejski przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

Pomoc prezydentowi w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących geodezji i kartografii, w szczególności określonych w ustawie – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Geodeta Miejski wykonuje swoje zadania przy pomocy Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Departament Spraw Społecznych

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej

Al. Politechniki 32, 93-590 Łódź

tel.: +48 (42) 638-44-44, +48 (42) 638-47-00 (sekretariat)

fax: +48 (42) 638-44-85

Godziny pracy:

 • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
 • Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

dyrektor Piotr Bors, pokój: 103, I piętro, tel.: +48 (42) 638-47-00

zastępca dyrektora Marcin Derengowski, pokój: 205, II piętro, tel.: +48 (42) 638 47 00

zastępca dyrektora Beata Strzelecka, pokój: 103, I piętro, tel.: +48 (42) 638-47-00

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. podejmowanie działań na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 2. wyznaczanie podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna osób skazanych;
 3. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem oraz cofaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;
 4. prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy oraz licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
 5. prowadzenie spraw związanych z licencjami na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy;
 6. prowadzenie spraw związanych z  licencjami na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;
 7. nadzór i kontrola przewoźników prowadzących transport drogowy;
 8. wydawanie zaświadczeń potwierdzających prowadzenie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne jako działalności pomocniczej w stosunku
  do podstawowej działalności gospodarczej;
 9. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
 10. prowadzenie spraw dotyczących realizacji programu współpracy administracyjnej w ramach Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym Unii Europejskiej (IMI);
 11. podejmowanie i koordynowanie działań mających na celu pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania na realizacje projektów w zakresie aktywizacji zawodowej, podwyższania jakości kapitału ludzkiego oraz promocji zatrudnienia i przedsiębiorczości.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

 • Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Oddział Licencji i Zezwoleń
 • Oddział Projektów Własnych
 • Oddział ds. Polityki Rynku Pracy
 • Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Wydział Edukacji

ul. Krzemieniecka 2B, 94-030 Łódź

tel.: +48 (42) 638-48-04

fax: +48 (42) 638-48-47, +48 (42) 638-48-48

Godziny pracy:

 • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
 • Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

dyrektor Berenika Bardzka, pokój: 305, tel.: +48 (42) 638-48-04

zastępca dyrektora Dorota Gryta, pokój: 305, tel.: +48 (42) 638-48-04

zastępca dyrektora Jarosław Pawlicki, pokój: 305, tel.: +48 (42) 638-48-33

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez miasto funkcji organu prowadzącego publiczne szkoły i placówki oświatowe;
 2. planowanie sieci publicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych;
 3. prowadzenie ewidencji przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych, w tym niepublicznych;
 4. zatwierdzanie organizacji publicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych;
 5. koordynowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem technicznym publicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych;
 6. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oraz szkołom publicznym prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną;
 7. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 8. rozliczanie nakładów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych po zakończeniu ich realizacji.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział Ekonomiczny

kierownik Jadwiga Skrok
pokój: 110
tel.: +48 (42) 638-48-56

Oddział Organizacji Szkół Publicznych

kierownik Elżbieta Kukuła
pokój: 211
tel.: +48 (42) 638-48-27

Oddział Organizacyjno-Administracyjny

kierownik Anna Werbińska-Nowak
pokój: 303
tel.: +48 (42) 638-48-31

Oddział ds. Projektów i Inwestycji

kierownik Joanna Gralak-Wójcik
pokój: 310
tel.: +48 (42) 638-48-43

Oddział ds. Szkolnictwa Niepublicznego

p.o. kierownika Dorota Wasiak
pokój: 104
tel.: +48 (42) 638-48-45

Zespół Wychowania Przedszkolnego

koordynator: główny specjalista Aneta Sochacka
pokój: 309
tel.: +48 (42) 638-48-63

Zespół ds. Kontroli Finansowej

koordynator: główny specjalista Anna Skłodowska
pokój: 215
tel.: +48 (42) 638-48-41

Zespół ds. Kształcenia Specjalnego, Opieki i Organizacji Wypoczynku

koordynator: główny specjalista Hanna Belke - Markiewicz
pokój: 205
tel.: +48 (42) 638-48-28

Samodzielne Stanowisko ds. Analiz

Wydział Gospodarki Komunalnej

ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź

tel.: +48 (42) 638-49-12

fax: +48 (42) 638-49-09

Godziny pracy:

 • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
 • Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

dyrektor Ewa Jasińska, pokój: 114, tel.: +48 (42) 638-49-12

zastępca dyrektora Małgorzata Gajecka, pokój: 111, tel.: +48 (42) 638-49-12

p.o. zastępcy dyrektora Małgorzata Ożegalska, pokój: 114, tel.: +48 (42) 638-49-12

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. nadzór nad eksploatacją wydzierżawionych spółkom miejskim systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz świadczonych przez nie usług;
 2. kontrola utrzymywania i eksploatacji kanalizacji deszczowej, realizacja inwestycji z zakresu komunalnej infrastruktury technicznej;
 3. prowadzenie spraw gospodarki odpadami komunalnymi;
 4. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem infrastruktury technicznej miasta oraz koordynowanie gospodarki komunalnej, w tym inicjowanie i wdrażanie energooszczędnych przedsięwzięć;
 5. prowadzenie spraw związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości dróg oraz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność miasta i Skarbu Państwa lub będących w jego władaniu i nieprzekazanych w administrowanie innym komórkom organizacyjnym;
 6. utrzymywanie we właściwym stanie technicznym i estetycznym obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej znajdujących się na administrowanych terenach;
 7. prowadzenie spraw dotyczących realizacji inwestycji wspólnych oraz inwestycji zgłaszanych przez jednostki pomocnicze miasta;
 8. prowadzenie spraw dotyczących grobów i cmentarzy wojennych, pomników i miejsc pamięci narodowej;
 9. wdrażanie organizacyjne, techniczne i finansowe programów objętych dofinansowaniem z Unii Europejskiej z zakresu inwestycji komunalnych realizowanych przez wydział;
 10. rozliczanie nakładów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych po zakończeniu ich realizacji.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział Energetyki Miejskiej

kierownik Grzegorz Agata
pokój: 103
tel.: +48 (42) 638-52-34

 

Oddział Gospodarki Odpadami

kierownik Janusz Pastwiński
pokój: 215, 105
tel.: +48 (42) 638-48-80

Oddział Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej

kierownik Anita Waack-Zając
pokój: 203
tel.: +48 (42) 638-52-37

Oddział Oczyszczania Miasta

p.o. kierownika Renata Sobaniec
pokój: 211, 211 A, 208 A
tel.: +48 (42) 638-52-36, +48 (42) 638-49-22, +48 (42) 638-49-73, +48 (42) 638-54-53

Oddział Usług Komunalnych

p.o. kierownika Agnieszka Dura
pokój: 220
tel.: +48 (42) 638-51-24, +48 (42) 638-49-01

 

Oddział ds. Ekonomicznych i Kontrolnych

kierownik Jarosław Stasiński
pokój: 117,115,116,118,119
tel.: +48 (42) 638-49-88

Oddział ds. Kontroli Gospodarki Odpadami

p.o. kierownika Piotr Brodowicz
pokój: 208
tel.: +48 (42) 638-53-53

 

Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych

inspektor Małgorzata Lewińska
pokój: 113
tel.: +48 (42) 638-49-12

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź

tel.: +48 (42) 638-47-11

fax: +48 (42) 638-47-47

Godziny pracy:

 • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
 • Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

dyrektor Michał Baryła, pokój: 42, tel.: +48 (42) 638-47-11

p.o. zastępcy dyrektora Piotr Bugajak, pokój: 42, tel.: +48 (42) 638-47-11

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. prowadzenie spraw dotyczących ochrony środowiska, w tym ochrony przyrody, wód, powietrza, ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi;
 2. prowadzenie spraw dotyczących rolnictwa;
 3. współpraca z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego oraz innymi organizacjami i związkami rolniczymi działającymi na rzecz rolnictwa;
 4. prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt;
 5. prowadzenie spraw wynikających z ustawy – Prawo łowieckie;
 6. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o rybactwie śródlądowym;
 7. prowadzenie spraw wynikających z ustawy – Prawo geologiczne i górnicze;
 8. prowadzenie spraw dotyczących rozliczania i wnioskowania o dotację na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 9. rozliczanie nakładów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych po zakończeniu ich realizacji;
 10. prowadzenie spraw dotyczących gospodarki odpadami w zakresie wydawania pozwoleń i zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, zbieranie i transport odpadów, usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania oraz prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów i przyjmowanie informacji dotyczących substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział Ocen Oddziaływania na Środowisko

Oddział Ochrony Terenów Zieleni

p.o. kierownika Piotr Gluba
pokój: 55a
tel.: +48 (42) 638-44-44, +48 (42) 638-47-75

Zespół ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Zespół ds. Realizacji Programów Ochrony Środowiska

Zespół ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierząt, Łowiectwa i Rybactwa

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Przyrody

Wydział Sportu

ul. ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź

tel.: +48 (42) 638-48-36, +48 (42) 272-60-76

fax: +48 (42) 638-48-78

e-mail: wydzial.sportu@uml.lodz.pl 

Sekretariat:

pokój nr 3

Godziny pracy:

 • Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
 • Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

dyrektor Marek Kondraciuk, pokój: 2

p.o. zastępcy dyrektora Anna Świerkocka, pokój: 4 

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu;
 2. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia nieprowadzącego działalności gospodarczej;
 3. nadzór nad działalnością klubów sportowych i organizacji sportowych mających siedzibę na terenie miasta;
 4. podejmowanie działań promujących sport;
 5. organizacja i współudział w organizowaniu imprez sportowych z udziałem miasta;
 6. realizacja inwestycji i remontów skomunalizowanej bazy sportowej;
 7. rozliczanie nakładów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych po zakończeniu ich realizacji.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział Ekonomiczno-Inwestycyjny

kierownik Marta Górska-Han
pokój: 12
tel.: +48 (42) 638-48-70

Oddział Kultury Fizycznej

p.o. kierownika Monika Stefaniak
pokój: 9
tel.: +48 (42) 638-48-75

Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych

podinspektor Wiesława Mruk
pokój: 3
tel.: +48 (42) 638-48-36, +48 (42) 272-60-76

Departament Obsługi i Administracji

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź
tel.: +48 (42) 638-42-13; fax: +48 (42) 638-44-10
e-mail: bak@uml.lodz.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

dyrektor Ireneusz Wosik, pokój: 317, tel.: +48 (42) 638-42-13
zastępca dyrektora Tomasz Głuszczak

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. planowanie i prowadzenie kontroli w urzędzie, miejskich jednostkach organizacyjnych, w podmiotach gospodarczych oraz w innych podmiotach, które wydatkują środki publiczne przekazane z budżetu miasta;
 2. ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w urzędzie;
 3. planowanie audytów wewnętrznych oraz ich przeprowadzanie.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział Kontroli

p.o. kierownika Małgorzata Świtaj
pokój: 315
tel.: +48 (42) 638-44-31

Zespół Audytu Wewnętrznego

Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych

Wydział Informatyki

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

tel.: +48 (42) 638-41-60

fax: +48 (42) 638-44-18

Godziny pracy:

Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

p.o. dyrektora Anna Wierzbicka, pokój: 312B, tel.: +48 (42) 638-41-60

p.o. zastępcy dyrektora Aleksy Sygidus, pokój: 310B, tel.: +48 (42) 638-41-60

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. informatyzacja urzędu oraz koordynacja informatyzacji miejskich jednostek organizacyjnych;
 2. administrowanie sieciami komputerowymi, serwerami, sieciowymi systemami operacyjnymi, sprzętem sieciowym oraz bazami danych;
 3. zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa danych w systemach teleinformatycznych;
 4. gospodarowanie sprzętem i siecią komputerową oraz koordynacja zaspokajania potrzeb urzędu w tym zakresie;
 5. zapewnienie ciągłości sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych;
 6. rozliczanie nakładów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych po zakończeniu ich realizacji.

Wewnętrzne komórki organizacyjne: 

Oddział Infrastruktury Informatycznej

kierownik Wojciech Ciesielski
pokój: 201B
tel.: +48 (42) 638-41-62 

Oddział Logistyki

p.o. kierownika Mariola Grzegorek
pokój: 305B
tel.: +48 (42) 638-44-25 

Oddział Rozwoju Usług Informatycznych

kierownik Beata Zając
pokój: 304B
tel.: +48 (42) 638-42-44

Oddział Wsparcia Użytkownika

p.o. kierownika Dariusz Jugowicz
pokój: 204B
tel.: +48 (42) 638-42-25

Oddział ds. Projektów i Rozliczeń

Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych

podinspektor Magdalena Ziółkowska-Buk
pokój: 311B
tel.: +48 (42) 638-41-60

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

tel.: +48 (42) 638-41-57

fax: +48 (42) 638-54-48

Godziny pracy:

Poniedziałek, Środa-Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

dyrektor Katarzyna Korowczyk, pokój: 170, tel.: +48 (42) 638-41-57

zastępca dyrektora Witold Fontner, pokój: 170, tel.: +48 (42) 638-41-57

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. ewidencjonowanie, organizowanie wykonania i ekspedycja uchwał rady przekazanych prezydentowi do wykonania, zarządzeń prezydenta i innych aktów prawnych oraz ustaleń podjętych na posiedzeniach Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, a także interpelacji i wniosków radnych oraz wniosków komisji rady;
 2. formalna kontrola poprawności projektów aktów prawnych (uchwał rady, zarządzeń prezydenta);
 3. prowadzenie działań związanych z polityką jakości w urzędzie;
 4. koordynacja udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej;
 5. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych;
 6. realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem referendów oraz wyborów do organów władzy państwowej, samorządowej i Parlamentu Europejskiego, z wyłączeniem wyborów do jednostek pomocniczych miasta oraz referendów w sprawie odwołania organów uchwałodawczych tych jednostek, wyborów ławników, wyborów Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi, wyborów Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego;
 7. obsługa multimedialna sesji rady oraz pozostałych narad, posiedzeń, konferencji, itp. związanych z potrzebami urzędu;
 8. gospodarowanie taborem samochodowym urzędu;
 9. prowadzenie spraw dotyczących zaopatrzenia urzędu w pieczęcie urzędowe i pieczątki, materiały i pomoce biurowe oraz inne wyposażenie niezbędne do jego funkcjonowania.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział Obsługi Biurowej

kierownik Marzena Olsińska
pokój: 067
tel.: +48 (42) 638-40-62
fax: +48 (42) 638-40-54

Oddział Prezydialny

kierownik Dorota Bilska
pokój: 174
tel.: +48 (42) 638-41-75

Oddział Transportu

kierownik Stanisław Błasiak
pokój: 3
tel.: +48 (42) 678-60-68; +48 (42) 638-55-53
fax: +48 (42) 638-40-79

Oddział ds. Informacji Publicznej i Ochrony Danych Osobowych

p.o. kierownika Tomasz Wilk
pokój: 164
tel.: +48 (42) 638-46-74

Zespół Organizacyjno-Ekonomiczny

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

ul. Smugowa 26a i 30/32, 91-433 Łódź

tel.: +48 (42) 638-44-44, +48 (42) 638-50-23 (sekretariat)

fax: +48 (42) 638-50-22

Godziny pracy:

Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

p.o. dyrektora Mariusz Mieszek, pokój: B-5, tel.: +48 (42) 638-44-44, +48 (42) 638-50-23

p.o. zastępcy dyrektora Jarosław Ander, pokój: B-5, tel.: +48 (42) 638-44-44, +48 (42) 638-50-23

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami;
 2. rejestracja pojazdów oraz prowadzenie ich ewidencji;
 3. prowadzenie spraw związanych z rejestrowaniem przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców;
 4. wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom;
 5. prowadzenie ewidencji instruktorów.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział Nadzoru i Kontroli

kierownik Krzysztof Szymański
pokój: B-13

Sprawy z zakresu nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów:
pokój: B-14
tel.: +48 (42) 638-44-44

Sprawy z zakresu nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców:
pokój: B-15
tel.: +48 (42) 638-44-44

Oddział Praw Jazdy

kierownik Beata Andrzejczak
pokój: B-7
fax: +48 (42) 638-50-43

Informacja o sprawach realizowanych przez Oddział
tel.: +48 (42) 638-44-44

Odbiór praw jazdy
stanowisko: 1.03, 1.04
tel.: +48 (42) 638-44-44

Sprawy dotyczące zatrzymanych praw jazdy i cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami stanowisko: 1.01
tel.: +48 (42) 638-44-44

Rezerwacja wizyty w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w celu załatwienia sprawy z zakresu wydawania, cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami jest możliwa za pośrednictwem strony internetowej: Kliknij w ten link, aby zarezerwować wizytę

Oddział Rejestracji i Oznaczania Pojazdów

kierownik Paweł Kucharski
pokój: A-1
fax: +48 (42) 638-58-96

Informacja o sprawach realizowanych przez Oddział
tel.: +48 (42) 638-44-44

Rezerwacja wizyty w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w celu załatwienia sprawy z zakresu rejestracji pojazdów jest możliwa za pośrednictwem strony internetowej. Kliknij w ten link, aby zarezerwować wizytę


Sprawy dotyczące zatrzymanych dowodów rejestracyjnych lub pozwoleń czasowych tel.: +48 (42) 638-44-44

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

główny specjalista Aneta Korniejenko
pokój: B-8

Prowadzenie spraw administracyjno-organizacyjnych Wydziału, obsługa sekretariatu.

Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

tel.: +48 (42) 638-46-23

fax: +48 (42) 638-46-46

Godziny pracy:

Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

dyrektor Grzegorz Szatiło, pokój: 223, tel.: +48 (42) 638-46-23, fax: +48 (42) 638-46-46

zastępca dyrektora Agnieszka Kozłowska, pokój: 223, tel.: +48 (42) 638-46-23, fax: +48 (42) 638-46-46

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności;
 2. prowadzenie spraw z zakresu dowodów osobistych;
 3. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców;
 4. sporządzanie i aktualizowanie spisów wyborców;
 5. wydawanie zezwoleń na podstawie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
 6. prowadzenie czynności związanych z wyborem ławników do sądów powszechnych;
 7. prowadzenie ewidencji stowarzyszeń mających siedzibę na terenie miasta oraz nadzór nad ich działalnością;
 8. wykonywanie czynności nadzorczych wobec fundacji.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział Dowodów Osobistych

al.Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź

kierownik Beata Adamkiewicz
pokój: 10
tel.: +48 (42) 638-54-12

Oddział Ewidencji Ludności

ul. Zachodnia 47, 91-065 Łódź

kierownik Lila Hebel
pokój: 221
tel.: +48 (42) 638-50-72

Oddział Koordynacji i Udostępniania Danych Osobowych

kierownik Ewa Kacprzyk
pokój: 225
tel.: +48 (42) 638-46-06
fax: +48 (42) 638-46-06

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

inspektor Barbara Napierała
pokój: 223
tel.: +48 (42) 638-46-23
fax: +48 (42) 638-46-46

inspektor Małgorzata Wójcik
pokój: 223
tel.: +48 (42) 638-46-23
fax: +48 (42) 638-46-46

Zespół ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami

główny specjalista Agnieszka Mikołajczyk
pokój: 205
tel.: +48 (42) 638-46-01

inspektor Karolina Bednarska-Walczak
pokój: 205
tel.: +48 (42) 638-46-10

inspektor Radosław Warda
pokój: 205
tel.: +48 (42) 638-46-41

Wydział Techniczno-Gospodarczy

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

tel.: +48 (42) 638-40-63

fax: +48 (42) 638-40-54

Godziny pracy:

Poniedziałek, Środa-Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

P.o. Dyrektora:

Romuald Stachaczyk, pokój: 064, tel.: +48 (42) 638-40-63

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. administrowanie budynkami urzędu i ich obsługa techniczno-gospodarcza;
 2. publikowanie na tablicach ogłoszeń urzędu obwieszczeń, decyzji i innych dokumentów o charakterze urzędowym, w tym ogłoszeń sądowych, prokuratorskich, komorniczych itp. oraz prowadzenie ich ewidencji;
 3. rozliczanie nakładów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych po zakończeniu ich realizacji;
 4. prowadzenie powielarni na potrzeby urzędu.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział ds. Eksploatacji Budynków

ul. Piotrkowska 110, 90-926 Łódź

p.o. kierownika Jerzy Ewert
pokój: 103
tel.: +48 (42) 638-40-77

Oddział ds. Obsługi Techniczno-Gospodarczej

p.o. kierownika Ryszard Krupop
pokój: 062
tel.: +48 (42) 638-40-30

Zespół Ekonomiczno-Organizacyjny

inspektor Beata Grzywacz
pokój: 101
tel.: +48 (42) 638-41-65

podinspektor Monika Cander
pokój: 101
tel.: +48 (42) 638-42-32

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź

tel.: +48 (42) 638-48-88

fax: +48 (42) 638-48-77

Godziny pracy:

Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

p.o. dyrektora Roman Cieślak, pokój: 7, tel.: +48 (42) 638-48-88
p.o. zastępcy dyrektora Agnieszka Mroczek-Marchewka, pokój: 9, tel.: +48 (42) 638-48-88

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz urzędu;
 2. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych, na podstawie odrębnych przepisów;
 3. prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem urzędu w postępowaniach odwoławczych;
 4. monitorowanie, nadzór i kontrola spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w urzędzie oraz miejskich jednostkach organizacyjnych.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział ds. Monitorowania i Nadzoru

p.o. kierownika Justyna Piech
pokój:  13
tel.: +48 (42) 638-55-95

Oddział ds. Obsługi Postępowań Bieżących

kierownik Waldemar Seliga
pokój: 4
tel.: +48 (42) 638-53-91

Oddział ds. Obsługi Postępowań Kluczowych

kierownik Magdalena Michalska
pokój: 4
tel.: +48 (42) 638-55-72

Zespół ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

inspektor Jolanta Jenszak
pokój: 8 - sekretariat
tel.: +48 (42) 638-48-88

podinspektor Magdalena Chwiałkowska
pokój: 8 - sekretariat
tel.: +48 (42) 638-48-88

Zespół ds. Kontroli

główny specjalista Beata Kuczamer
pokój: 10
tel.: +48 (42) 638-55-73

Zespół ds. Planowania i Sprawozdawczości

główny specjalista Zdzisław Szperling
pokój: 11
tel.: +48 (42) 638-57-47

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

tel.: +48 (42) 638-53-15, +48 (42) 638-42-68, +48 (42) 272-60-50

fax: +48 (42) 638-53-14

Godziny pracy:

Oddział ds. Informacyjno–Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców – ul. Piotrkowska 110:

poniedziałek-piątek od 8.00 do 19.00
sobota od 9.00 do 13.00

Oddział Call Center:

poniedziałek-piątek od 8.00 do 17.00
sobota od 9.00 do 13.00

Pozostałe oddziały:

Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

p.o. dyrektora Mirosław Wieczorek, pokój: 151, tel.: +48 (42) 638-53-15, 638-42-68

zastępca dyrektora Małgorzata Markowska, pokój: 151, tel.: +48 (42) 638-53-15, 638-42-68

p.o. zastępcy dyrektora Elżbieta Twardowska, pokój: 151A, tel.: +48 (42) 638-53-15, 638-42-68

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. obsługa kancelaryjna urzędu;
 2. organizowanie przyjęć interesantów zgłaszających się w sprawach skarg, wniosków i petycji do prezydenta i wiceprezydentów;
 3. koordynowanie załatwiania skarg, wniosków i petycji przez komórki organizacyjne oraz monitorowanie terminowości załatwiania skarg, wniosków i petycji zarejestrowanych w centralnym rejestrze;
 4. zapewnienie sprawnej i bezpośredniej obsługi mieszkańców, w tym udzielanie informacji w zakresie zadań realizowanych przez urząd;
 5. prowadzenie spraw związanych z organizacją nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta;
 6. wdrożenie systemu obsługi mieszkańców z wykorzystaniem wielokanałowej platformy świadczenia usług publicznych;
 7. monitoring i controlling istniejących form i metod obsługi mieszkańców;
 8. prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych;
 9. nadzór nad postępowaniem z dokumentacją papierową i elektroniczną w urzędzie;
 10. koordynowanie zadań związanych z udostępnianiem usług elektronicznych na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej – ePUAP;
 11. udział przy wdrażaniu projektów eAdministracji;
 12. prowadzenie archiwum zakładowego urzędu.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Archiwum Zakładowe

ul. Urzędnicza 45, 91-304 Łódź

kierownik Anna Grabowiecka
pokój: 109
tel.: +48 (42) 638-59-85

Oddział Call Center

ul. Piotrkowska 106, 90-926 Łódź

kierownik Zofia Krawczyk
pokój: 7, III piętro
tel.: +48 (42) 272-63-44

Oddział ds. Elektronicznego Urzędu

ul. Piotrkowska 106, 90-926 Łódź

kierownik Artur Prasal
pokój: 1, I piętro
tel.: +48 (42) 638-44-06

Oddział ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców

ul. Piotrkowska 110, 90-926 Łódź

kierownik Joanna Bajerska
pokój: 01
tel.: +48 (42) 272-63-41

Oddział ds. Monitoringu i Controllingu

ul. Piotrkowska 115, 90-430 Łódź

kierownik Bogusława Jagusiak
pokój: 32
tel.: +48 (42) 638-44-51

Oddział ds. Skarg

ul. Piotrkowska 153, 90-440 Łódź
II piętro, pokój 208, 209

p.o. kierownika Joanna Podgórska
pokój: 217
tel.: +48 (42) 638-57-10

Zespół ds. Administracyjno-Organizacyjnych

 

 

Urząd Stanu Cywilnego

Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź

tel.: +48 (42) 638-53-03

fax: +48 (42) 638-53-13

sekretariat: I piętro, pokój 107

 

Godziny pracy:

Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

zastępca dyrektora: Aneta Papis

zastępca dyrektora: Barbara Sawicka

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

sprawy wynikające z ustaw:

 1. Prawo o aktach stanu cywilnego;
 2. o zmianie imion i nazwisk;
 3. Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Kodeks cywilny.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Archiwum Akt Stanu Cywilnego

tel.: +48 (42) 638-54-85

Oddział Postępowań Administracyjnych

Zmiany w aktach stanu cywilnego
tel. +48 (42) 638-54-97, +48 (42) 638-54-90

Zmiana imienia i nazwiska
tel. +48 (42) 638-54-18

Transkrypcja aktów zagranicznych
tel. +48 (42) 638-54-72

Oddział Rejestracji Stanu Cywilnego i Transkrypcji Aktów Zagranicznych

URODZENIA

Al. Piłsudskiego 100
tel. +48 (42) 638-54-19

ul. Pabianicka 2
tel. +48 (42) 638-58-02

ul. Zgierska 71
tel. +48 (42) 638-50-95

MAŁŻEŃSTWA

Al. Piłsudskiego 100
tel. +48 (42) 638-54-76

ul. Pabianicka 2
tel. +48 (42) 638-58-02

ul. Zgierska 71
tel. +48 (42) 638-50-95

ZGONY

Al. Piłsudskiego 100
tel. +48 (42) 638-54-74

ul. Pabianicka 2
tel. +48 (42) 638-58-02

ul. Zgierska 71
tel. +48 (42) 638-50-95

Zespół Obsługi Biurowej

tel.: +48 (42) 638-53-03

fax: +48 (42) 638-53-13

Oddział ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

ul. Zachodnia 47, 91-065 Łódź
Sekretariat: pok. 124

tel.: + 48 (42) 638-46-76

fax: +48 42 638-46-78

Godziny pracy:

Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

Kierownik

Janusz Urbańczyk
pokój: 125
tel.: +48 (42) 638-55-02
fax: +48 (42) 638-46-78

Kierownik przyjmuje interesantów:

w każdą środę od godz. 9.00 do 11.00

Zadania:

 1. Wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy określonych przepisami szczególnymi w zakresie zapewnienia i przestrzegania warunków i higieny pracy w urzędzie.
Sekretariat Sekretarza Miasta

ul. Piotrkowska 104 pok. 176, 90-926 Łódź

tel.: +48 (42) 638-41-64

fax: +48 (42) 638-44-24

Godziny pracy:

Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

Kierownik

Wojciech Łuszczyński
pokój: 003-004
tel.: +48 (42) 638-62-71

Kierownik przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. Wspieranie zadań powierzonych sekretarzowi oraz dyrektorowi Departamentu Obsługi i Administracji.

Departament Finansów Publicznych

Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

ul. Wierzbowa 49, 90-133 Łódź
tel.: +48 (42) 638-45-49
fax: +48 (42) 638-50-31
e-mail: biuro.egzekucja@uml.lodz.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrektor:

Grzegorz Siwik, pokój: 2, tel.: +48 (42) 638-45-49, fax: +48 (42) 638-50-31

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, dla których organ miasta jest właściwy do ich ustalania lub określania i pobierania;
 2. prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie zadań własnych, zadań zleconych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz obowiązków wynikających z decyzji i postanowień z zakresu administracji publicznej wydanych w ramach urzędu;
 3. prowadzenie postępowań zabezpieczających należności pieniężne;
 4. ewidencjonowanie należności miasta i Skarbu Państwa objętych orzeczeniami sądowymi i ich windykacja bezpośrednio od dłużników lub poprzez organy egzekucyjne.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział Ekonomiczny

kierownik Ewa Matuśkiewicz

Oddział ds. Egzekucji Należności Pieniężnych

kierownik Rafał Łomiński
pokój: 6
tel.: +48 (42) 638-45-94

Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych

podinspektor Aneta Skrętowska
pokój: 2
tel.: +48 (42) 638-45-49

Oddział ds. Windykacji Należności Cywilnoprawnych

kierownik Anna Świrko
pokój: 1
tel.: +48 (42) 272-62-13

Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych

Samodzielne Stanowisko ds. Orzecznictwa i Egzekucji Obowiązków o Charakterze Niepieniężnym

główny specjalista Sebastian Firkowski
pokój: 6
tel.: +48 (42) 638-45-98

Wydział Budżetu

ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

tel.: +48 (42) 638-45-28

fax: +48 (42) 638-45-55

Godziny pracy:

Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

dyrektor Małgorzata Wojtczak, pokój: 107, tel.: +48 (42) 638-45-28

zastępca dyrektora Krzysztof Surma, pokój: 124, tel.: +48 (42) 638-45-05

p.o. zastępcy dyrektora  Halina Wyszomirska, pokój: 127, tel.: +48 (42) 638-45-05
 

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. planowanie i przygotowywanie projektu budżetu miasta oraz jego zmian;
 2. opracowywanie zbiorczych planów dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych przez miasto;
 3. sporządzanie analiz i prognoz dotyczących budżetu miasta oraz zbiorczych sprawozdań z jego wykonania;
 4. nadzór nad wykonywaniem budżetu miasta oraz zachowaniem równowagi budżetowej i przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;
 5. prowadzenie ewidencji dochodów budżetowych według klasyfikacji budżetowej;
 6. sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego oraz bilansu skonsolidowanego;
 7. opiniowanie projektów aktów prawnych powodujących skutki finansowe dla budżetu miasta.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości

kierownik Teresa Brewor
pokój: 131
tel.: +48 (42) 638-45-31
fax: +48 (42) 638-45-55

Oddział Planowania Budżetu

kierownik Marzena Hensel
pokój: 110
tel.: +48 (42) 638-45-10
fax: +48 (42) 638-45-55

Oddział ds. Planowania Wieloletniego i Polityki Długu

p.o. kierownika Piotr Lewandowski
pokój: 104
tel.: +48 (42) 638-45-90
fax: +48 (42) 638-45-55

Samodzielne Stanowisko ds. Koordynacji

główny specjalista Anna Cieślak
pokój: 125
tel.: +48 (42) 638-45-23
fax: +48 (42) 638-45-55

Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu

główny specjalista Iwona Bliźniuk
pokój: 107
tel.: +48 (42) 638-45-08
fax: +48 (42) 638-45-55

podinspektor Wioleta Budzik
pokój: 127
tel.: +48 (42) 638-45-05
fax: +48 (42) 638-45-55

inspektor Sylwia Szelka
pokój: 127
tel.: +48 (42) 638-45-05
fax: +48 (42) 638-45-55

podinspektor Kamila Szczepaniak
pokój: 107
tel.: +48 (42) 638-45-28
fax: +48 (42) 638-45-55

Samodzielne Stanowisko ds. Pozabudżetowych Metod Finansowania

główny specjalista Paweł Michalski
pokój: 117
tel.: +48 (42) 638-45-17
fax: +48 (42) 638-45-55

 

 

Wydział Finansowy

ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

tel.: +48 (42) 638-45-27, +48 (42) 638-47-10, +48 (42) 638-56-45

fax: +48 (42) 638-47-70

Godziny pracy:

Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

dyrektor Michał Łyczek, pokój: 431, tel.: +48 (42) 638-47-10, fax: +48 (42) 638-47-70

zastępca dyrektora Sebastian Potocki, pokój: 432, tel.: +48 (42) 638-47-10, fax: +48 (42) 638-47-70

p.o. zastępcy dyrektora Artur Effenberg, pokój: 439, tel.: +48 (42) 638-45-27, fax: +48 (42) 638-47-70

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. prowadzenie spraw dotyczących wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego;
 2. prowadzenie kontroli podatkowych;
 3. prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej dochodów z majątku miasta i Skarbu Państwa;
 4. prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną w zakresie podatków lokalnych;
 5. prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie opłaty eksploatacyjnej;
 6. prowadzenie spraw dotyczących poboru i windykacji opłaty skarbowej;
 7. przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, rozliczanie opłat z tego tytułu, prowadzenie postępowań i windykacja nieuregulowanych wpłat w tym zakresie;
 8. ewidencjonowanie nałożonych przez Straż Miejską w Łodzi mandatów karnych kredytowanych oraz wpłat dokonanych na ich poczet.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział Dochodów Podatkowych

kierownik Estera Żerek
pokój: 134
tel.: +48 (42) 638-45-70
fax: +48 (42) 638-47-70

Oddział Dochodów z Majątku Miasta

p.o. kierownika Ewelina Adamkiewicz-Urbańska
pokój: 309
tel.: +48 (42) 638-42-06
fax: +48 (42) 638-47-70

Oddział Dochodów z Użytkowania Wieczystego

p.o. kierownika Anna Stachura
pokój: 019/4
tel.: +48 (42) 638-42-45
fax: +48 (42) 638-47-70

Oddział Kontroli Podatkowej

kierownik Małgorzata Szkudlarek
pokój: 204
tel.: +48 (42) 638-45-04
fax: +48 (42) 638-47-70

Oddział Księgowości Podatkowej

p.o. kierownika Agnieszka Kaczmarek
pokój: 311B
tel.: +48 (42) 638-50-36
fax: +48 (42) 638-47-70

Oddział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego

kierownik Renata Janusz
pokój: 410
tel.: +48 (42) 638-54-09
fax: +48 (42) 638-47-70

 Oddział ds. Koordynacji

kierownik Julia Bryś
pokój: 437
tel.: +48 (42) 638-47-46
fax: +48 (42) 638-47-70

Oddział ds. Mandatów i Opłat

p.o. kierownika Ilona Jadczyk
pokój: 334
tel.: +48 (42) 638-45-48
fax: +48 (42) 638-47-70

Oddział ds. Opłaty Skarbowej i Targowej

kierownik Gabriela Janas
pokój: 337
tel.: +48 (42) 638-57-96
fax: +48 (42) 638-47-70

Oddział ds. Opłaty za Gospodarowanie Odpadami

p.o. kierownika Agnieszka Matracka
pokój: 323
tel.: +48 (42) 272-65-20
fax: +48 (42) 638-47-70

Zespół ds. Dochodów Skarbu Państwa

inspektor Agnieszka Biernacka
pokój: 307
tel.: +48 (42) 638-45-68
fax: +48 (42) 638-47-70

Wydział Księgowości

ul. Zachodnia 47, 91-065 Łódź

tel.: +48 (42) 638-41-51

fax: +48 (42) 638-41-52

Godziny pracy:

Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:

dyrektor Anna Czekała, pokój: 302

zastępca dyrektora Małgorzata Dróżdż, pokój: 302

p.o. zastępcy dyrektora Iwona Chłodzińska, pokój: 302

Dyrektor przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:

 1. prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej dochodów niepodatkowych (z wyłączeniem dochodów majątku miasta oraz Skarbu Państwa) i wydatków w zakresie realizacji budżetu przez komórki organizacyjne;
 2. prowadzenie ewidencji według klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków oraz sporządzanie bieżących i okresowych sprawozdań budżetowych i finansowych w zakresie realizacji budżetu komórek organizacyjnych obsługiwanych przez Wydział;
 3. prowadzenie obsługi transakcji bezgotówkowych i gotówkowych rachunków bankowych funkcjonujących przy Wydziale;
 4. naliczanie wynagrodzeń oraz rozliczanie zasiłków i świadczeń płatnych z funduszu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz rozliczanie umów o charakterze cywilno-prawnym;
 5. rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników urzędu;
 6. obsługa i ewidencja księgowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
 7. ewidencja finansowo-księgowa przychodów i rozchodów w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 8. prowadzenie ewidencji księgowej składników majątku miasta oraz ewidencji pozabilansowej składników majątku Skarbu Państwa nie znajdujących się w ewidencji miejskich jednostek organizacyjnych;
 9. obsługa administracyjno-organizacyjna Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej;
 10. prowadzenie ewidencji wartościowej posiadanych przez miasto akcji i udziałów w spółkach;
 11. sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego;
 12. prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych składników majątku i materiałów zakupionych dla potrzeb urzędu;
 13. prowadzenie ewidencji składników majątku zakupionych dla potrzeb urzędu;
 14. prowadzenie ewidencji inwestycji;
 15. prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług (VAT) oraz sporządzanie zbiorczej deklaracji;
 16. obsługa finansowo-księgowa programów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział Księgowości Majątku Miasta i Skarbu Państwa

kierownik Andrzej Frontczak
pokój: 408
tel.: +48 (42) 638-45-89

Oddział Księgowości i Sprawozdawczości Budżetowo-Finansowej

kierownik Dorota Białek
pokój: 312
tel.: +48 (42) 638-41-49

Oddział Księgowości Rejestrowej Wydatków Budżetowych

kierownik Krzysztof Malecha
pokój: 308
tel.: +48 (42) 638-42-51

Oddział Obsługi Finansowej

p.o. kierownika Renata Szyronin
pokój: 323
tel.: +48 (42) 638-52-55

Oddział Rozliczeń Wynagrodzeń i Innych Świadczeń

p.o. kierownika Dorota Krysiak
pokój: 315
tel.: +48 (42) 638-44-90

Oddział ds. Ewidencji Funduszy Europejskich oraz Dochodów Budżetowych Niepodatkowych

kierownik Sylwia Gortat
pokój: 303 A
tel.: +48 (42) 638-41-72

Oddział Księgowości ds. Ewidencji i Rozliczeń Podatku VAT

kierownik Beata Czernik
pokój: 401
tel.: +48 (42) 638-41-41

Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych

inspektor Gabriela Pechta
pokój: 302
tel.: +48 (42) 638-41-51
fax: +48 (42) 638-41-52

 

 

Kalendarz
Kontakt