Wiceprezydent Agnieszka Nowak

Agnieszka Nowak wiceprezydent (orginal)

Agnieszka Nowak


Wiceprezydent Miasta Łodzi. Ukończyła filologię polską na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Przez dziesięć lat była nauczycielką języka polskiego, przez następne dziewięć pracowała jako pedagog w poradni psychologiczno - pedagogicznej.
W latach 2006 - 2010 była radną Rady Miejskiej w Łodzi. Do prowadziła do powstania i wdrożenia dwóch ważnych dla Miasta projektów: Program „Trener Osiedlowy" - cykl zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz Program „Zielone Podwórka" dla wspólnot mieszkaniowych. Oba programy z powodzeniem funkcjonują.
W latach 2010 (grudzień) - 2014 była wiceprezydentem Miasta.
Jako wiceprezydent uporządkowała system dofinansowania wydarzeń kulturalnych w Łodzi, przygotowywała dokumenty strategiczne dla Miasta: Program Rozwoju Kultury 2020+, Zintegrowany Program Rewitalizacji Księżego Młyna.

 

Wiceprezydent Agnieszka Nowak nadzoruje:

 1. sprawy:

  1. zarządzania majątkiem miasta,
  2. gospodarowania nieruchomościami, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 lit. f zarządzenia Nr 16/VII/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zakresu spraw prowadzonych przez Prezydenta Miasta Łodzi oraz powierzonych wiceprezydentom Miasta Łodzi, Sekretarzowi Miasta Łodzi i Skarbnikowi Miasta Łodzi,
  3. lokalizacji i regulaminów targowisk miejskich,
  4. geodezji,
  5. gospodarowania zasobem lokali mieszkalnych i użytkowych;

 2. pracę Departamentu Gospodarowania Majątkiem.

 


kontakt:

telefon: 42 638-41-08

faks: 42 638-42-14

e-mail:k.kowalewicz@uml.lodz.pl (kontakt do asystenta)