Kanton

kanton miasto partnerskie (orginal)

KANTON - w skrócie


K A N T O N (Guangzhou) jest miastem w południowych Chinach, będącym stolicą prowincji Guangdong. Obszar metropolitalny zamieszkuje ok. 12 mln osób. To wielki port morski i śródlądowy w delcie Rzeki Perłowej, ważny ośrodek handlowy i przemysłowy (rozwinięty przemysł elektroniczny, maszynowy, hutniczy, chemiczny i samochodowy) oraz węzeł komunikacyjny (lotnisko międzynarodowe Baiyun). Kanton stanowi duży ośrodek kulturalny i naukowy, posiada liczne szkoły wyższe.

Kanton jest 3 najważniejszym ośrodkiem przemysłowym i naukowym w Chinach.

Łódź jest jedynym miastem w Polsce, które weszło w poczet miast partnerskich Kantonu.


Intensyfikacja kontaktów Łodzi z Kantonem rozpoczęła się w 2010 r. podczas misji inwestycyjnej organizowanej przez PAIiIZ, w której wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi.

Nawiązano relacje z polskimi służbami konsularnymi w tym mieście, które wspierają Łódź w promowaniu jej proinwestycyjnego charakteru.

Chęć nawiązania bliższych relacji z Łodzią Kanton wyraził w 2013 r. podczas I Forum Regionów Polska-Chiny w Gdańsku.

Wizyta delegacji z Kantonu kwietniu 2013 r. potwierdziła chęć intensyfikacji kontaktów oraz podpisania listu intencyjnego pomiędzy obydwoma miastami z wyraźnym zaznaczeniem dążenia do ustanowienia relacji miast partnerskich.

Podpisanie listu intencyjnego nastąpiło w czerwcu 2013 r. podczas oficjalnej wizyty przedstawicieli Łodzi w Kantonie.

 

UCHWAŁA NR LXXXVII/1801/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie współpracy Miasta Łodzi z Miastem Kanton w Chińskiej Republice Ludowej >>>

Umowa o współpracy partnerskiej miast Łódź (Rzeczpospolita Polska) i Kantonu (Guangzhou) (Chińska Repubika Ludowa) >>>


 

III Regionalne Forum Polska - Chiny

chiny (szerokość: 431px)

Na III Regionalne Forum Polska-Chiny przyjechało do Łodzi ponad pół tysiąca przedsiębiorców i przedstawicieli władz samorządowych. Przy okazji dyskusji i paneli toczą się rozmowy na temat wymiany gospodarczej, naukowej i kulturalnej oraz podpisywane są porozumienia o współpracy. Na forum przyjechał minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna, a władze Łodzi i województwa reprezentowali: prezydent Hanna Zdanowska i marszałek Witold Stępień.
Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Daria Lipińska-Nałęcz podpisała dokumenty ułatwiające wymianę studentów między polskim uniwersytetami a uczelniami w prowincji Henan, co ma również znaczenie dla Uniwersytetu Łódzkiego i naszego miasta, które bardzo blisko współpracuje już z miastem Chengdu. Oba ośrodki łączy kolej cargo, a wczoraj Chińczycy otworzyli w Łodzi swoje biuro i oficjalne przedstawicielstwo.


Goście z Kantonu

19 października 2015 r.

chiny (orginal)

Łódź odwiedziła delegacja z Kantonu. Celem wizyty jest wymiana doświadczeń i praktyk, głównie dotyczących systemu opieki dla osób starszych oraz dzieci, pielęgniarstwa i rehabilitacji.

Delegacja weźmie udział w spotkaniach w Domu Wielopokoleniowym Bednarska, Domu Pomocy Społecznej oraz na Uniwersytecie III Wieku w Łodzi.

Jest to druga wizyta przedstawicieli Kantonu w Łodzi w tym roku. Poprzednia delegacja uczestniczyła w III Regionalnym Forum Polska - Chiny (28-30 czerwca 2015 r.)

 


III Forum Miast Partnerskich
2015-09-09

W dn. 9-10 września 2015 r. miało miejsce III Forum Miast Partnerskich, poświęcone tematyce rewitalizacji w centrum miasta. Goście z Lyonu, Stuttgartu, Szegedu i Tampere mówili o swoich doświadczeniach w zakresie rewitalizacji i ożywiania centrów miast. Uczestnicy Forum mieli okazję wziąć udział w Kongresie Urbanistyki Polskiej "Powrót do Centrum", zorganizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich. Przy tej okazji specjaliści z całej Europy wymienili swoje doświadczenia w zakresie planowania przestrzennego, rewitalizacji, zwiedzili Łódź i zapoznali się z projektem starań Łodzi o EXPO 2022.
Swojego poparcia tej kandydaturze udzieli dyplomaci z Francji i Finlandii.

Materiał w sprawie poparcia starań Łodzi o EXPO z Forum: