Profilaktyka


1. GŁÓWNE PROBLEMY ZDROWOTNE ŁODZIAN
2. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE UMŁ

Działania zrealizowane w roku 2016:

 • Bilans zdrowia osób w wieku dojrzałym:

W wyniku postępowania konkursowego http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=12737 Komisja wytypowała realizatorów badań profilaktycznych (http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?id=45753):

 1. Bilans zdrowia kobiety 2016:

a) MCM Polesie w Łodzi, M. Skłodowskiej-Curie 15/17
    tel. 42 637 64 50
    terminy: 15.10., 29.10.;
b) MCM Widzew w Łodzi, al. Marszałka J. Piłsudskiego 157
    tel. 510 189 724
    terminy 10.09., 05.11., 19.11.;
c) MCM im. dr Karola Jonschera w Łodzi, ul. Lecznicza 6
    tel. 42 256 51 73
    terminy: 17.09., 05.11.;
d) MCM Bałuty w Łodzi, ul. Smugowa 4 i ul. Smugowa 6
    tel. 506 204 164
    terminy: 15.10., 19.11.
e) MCM Górna w Łodzi,
    ul. Felińskiego 7,
    tel. 42 689 20 84 (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy poradni ginekologicznej),
    terminy: 22.10., 19.11. godz. 8:00-13:00
    ul. Pomorska 59,
    tel. 42 632 52 55 (od pn. do pt. w godz. 8:00 - 18:00)
    terminy: 22.10., 19.11. godz. 9:00-14:00.

      2. Bilans zdrowia mężczyzny 2016:

a) MCM Polesie w Łodzi, M. Skłodowskiej-Curie 15/17
    tel. 42 637 64 50
    terminy: 24.09., 22.10., 26.11.;
b) MCM Widzew w Łodzi, al. Marszałka J. Piłsudskiego 157
    tel. 510 189 724
    terminy 08.10., 22.10., 26.11.;
c) MCM Bałuty w Łodzi, ul. Smugowa 4 i ul. Smugowa 6
    tel. 506 204 164
    terminy: 24.09., 15.10., 19.11.;
d) MCM Górna w Łodzi, ul. Próchnika 10,
    tel. 42 633 26 28 (od pn. do pt. w godz. 8:00 - 18:00)
    terminy: 24.09., 08.10., 22.10., 19.11. godz. 9:00-14:00.

 • Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie dla osób od 65 roku życia

 

Działania zrealizowane w roku 2015:

 • Bilans zdrowia osób w wieku dojrzałym

        1) Bilans zdrowia kobiety 2015 >>>

        2) Bilans zdrowia mężczyzny 2015 >>>

 


3. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE MINISTERSTWA ZDROWIA:

 

 


4. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE NFZ:

a) Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania jaskry

b) Program profilaktyki chorób ukladu krążenia

c) Program profilaktyki raka piersi

d) Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

e) Program Profilaktyki Próchnicy


5. Programy finansowane przez Samorząd Województwa Łódzkiego  -
     link   www.profilaktyka.lodzkie.pl  w dziale Programy Wojewódzkie

 1. Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży,
 2. Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc,
 3. Program zwiększenia dostępności świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców województwa łódzkiego.

Działania zrealizowane w roku 2015:

 1. Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży,
 2. Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV,
 3. Program wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom układu krążenia,
 4. Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc,
 5. Program zwiększenia dostępności świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców województwa łódzkiego.

 

czyste miasto

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

In Vitro