Profilaktyka


 

1. GŁÓWNE PROBLEMY ZDROWOTNE ŁODZIAN
2. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE UMŁ

Planowane działania na rok 2016:

Działania zrealizowane w roku 2015:

  • Bilans zdrowia osób w wieku dojrzałym

        1) Bilans zdrowia kobiety 2015 >>>

        2) Bilans zdrowia mężczyzny 2015 >>>

 


3. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE MINISTERSTWA ZDROWIA:

 

 


4. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE NFZ:

a) Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania jaskry

b) Program profilaktyki chorób ukladu krążenia

c) Program profilaktyki raka piersi

d) Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

e) Program Profilaktyki Próchnicy


5. Programy finansowane przez Samorząd Województwa Łódzkiego  -
     link   www.profilaktyka.lodzkie.pl  w dziale Programy Wojewódzkie

  1. Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży,
  2. Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc,
  3. Program zwiększenia dostępności świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców województwa łódzkiego.

Działania zrealizowane w roku 2015:

  1. Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży,
  2. Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV,
  3. Program wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom układu krążenia,
  4. Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc,
  5. Program zwiększenia dostępności świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców województwa łódzkiego.

czyste miasto

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

In Vitro