Łódź kontra choroby wątroby

zdrowa wątroba (orginal)

Projekt „Łódź kontra choroby wątroby" finansowany ze środków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach
Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

 

Cel projektu: poprawa stanu zdrowia społeczności Miasta Łodzi poprzez zapobieganie oraz zmniejszanie zachorowalności
na przewlekłe choroby wątroby związane ze stylem życia.

 

Wartość projektu: 2.661.350 zł; dotacja pokryła 100% wartości działań.

 

Termin realizacji: kwiecień 2015 - lipiec 2016.

 

Adresaci działań w ramach projektu:

- kobiety i mężczyźni (18-64 lata) zagrożeni nadużywaniem alkoholu;

- kobiety i mężczyźni (18-64 lata) z nadwagą lub otyłością;

- dzieci i młodzież

mieszkający na terenie Miasta Łodzi.

 

Wszystkie działania w ramach projektu zostały zakończone.

 

W jego ramach zrealizowano:

 

Działania adresowane do dzieci i młodzieży

ukierunkowane na minimalizowaniu ryzyka zachorowania na przewlekłe choroby wątroby poprzez profilaktykę, edukację zdrowotną i promowanie zdrowego stylu życia. Dla młodszych dzieci przygotowano przedstawienia teatralne promujące prawidłowe zachowania zdrowotne, warsztaty plastyczne i kulinarne, dla młodzieży - warsztaty z dietetykiem i psychologiem.

do pobrania:

Działania adresowane do dorosłych łodzian

zarówno tych zagrożonych chorobami wątroby wynikającymi z nadużywania alkoholu jak i otyłością, zrealizowano spotkania edukacyjne dotyczące czynników przyczyniających się do przewlekłych chorób wątroby, zajęcia warsztatowe z psychologiem
i warsztaty dietetyczne dla osób zainteresowaniem zrzuceniem wagi.

Dużą atrakcją była bardzo bogata oferta zajęć aktywności fizycznej: rajdy rowerowe, wycieczki piesze, zajęcia Nordic Walking, warsztaty taneczne zakończone turniejem tańca, ćwiczenia z instruktorem w łódzkich parkach.

 

Pakiet gastrologiczny

oferował USG jamy brzusznej dla osób zagrożonych przewlekłymi chorobami wątroby związanymi z otyłością lub nadmiernym spożywaniem alkoholu. Kwalifikacje do badania przeprowadzał lekarz na podstawie ankiety i oceny BMI.

Osoby, u których w badaniu USG jamy brzusznej wykryte zostały zmiany, zostały skierowane na dalsze konsultacje lekarza specjalisty oraz dietetyka.

 

Pakiet kardiologiczny

oferował ocenę czynników ryzyka chorób układu krążenia: badanie poziomu cholesterolu, poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego krwi, ocenę BMI, badanie EKG a następnie konsultacje lekarza i dietetyka.
Pakiet kardiologiczny przeznaczony był dla osób z nadwagą i otyłością.

 

Szkolenie dla pielęgniarek medycyny szkolnej

wyszkolono 30 „edukatorów zdrowego stylu życia", których zadaniem będzie prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży również po zakończeniu projektu.

 

Koszty udziału w działaniach w ramach programu:

cała oferta działań była całkowicie bezpłatna dla uczestników.

 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: http://www.zdrowawatroba.uml.lodz.pl/.

 

Biuro projektu:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Departament Komunikacji Społecznej i Zdrowia

Urząd Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47,

tel. 42 638 47 34;

e-mail: zdrowawatroba@uml.lodz.pl