Łódź kontra choroby wątroby

zdrowa wątroba (orginal)

Projekt „Łódź kontra choroby wątroby" finansowany ze środków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach
Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

 

Cel projektu: poprawa stanu zdrowia społeczności Miasta Łodzi poprzez zapobieganie oraz zmniejszanie zachorowalności
na przewlekłe choroby wątroby związane ze stylem życia.

 

Wartość projektu: 2.993.148 zł; dotacja pokryła 100% wartości działań.

 

Termin realizacji: kwiecień 2015 - kwiecień 2017.

 

Adresaci działań w ramach projektu:

- kobiety i mężczyźni (18-64 lata) zagrożeni nadużywaniem alkoholu;

- kobiety i mężczyźni (18-64 lata) z nadwagą lub otyłością;

- dzieci i młodzież

mieszkający na terenie Miasta Łodzi.

 

Zapraszamy do udziału w Konferencji:

 

 

Biuro projektu:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Departament Komunikacji Społecznej i Zdrowia

Urząd Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47,

tel. 42 638 47 32;

e-mail: zdrowawatroba@uml.lodz.pl