Polityka Społeczna 2020+ dla Miasta Łodzi

Przebieg prac nad dokumentem:

 
Wyniki konsultacji Polityki Społecznej 2020+ dla Miasta Łodzi – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych >>>

Polityka Społeczna 2020+ dla Miasta Łodzi – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych – projekt >>>

Konsultacje społeczne Polityki Społecznej 2020+ dla Miasta Łodzi – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych >>>