Nowe Centrum Łodzi. Rewitalizacja EC-1

To jedno z największych urbanistycznych wyzwań w historii Łodzi. Zaniedbany centralny obszar miasta w ciągu najbliższych lat ma stać się Nowym Centrum Łodzi.

3w (orginal)

Przebudowie ma ulec ogromny kwartał śródmieścia wydzielony ulicami Narutowicza, Piotrkowska, Tuwima i Kopcińskiego. Teren ten, obejmujący powierzchnię ponad 100 ha, mocą uchwały nr XLV/840/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 lipca 2012 r. podzielony został na trzy strefy:

  • Strefa I (40 ha) łącząca funkcje kulturalne, komercyjne i mieszkaniowe;
  • Strefa II (30 ha) łącząca funkcje komercyjne z programami rewitalizacyjnymi mającymi na celu zachowanie historycznej miejskiej zabudowy;
  • Strefa III (30 ha) to obszar gęstej zabudowy historycznej z przełomu XIX i XX wieku, w postaci kwartałów wielkomiejskich wymagających intensywnej rewitalizacji i uzupełnień.

fl1 (orginal)

Jednym z pierwszych obiektów Nowego Centrum Łodzi, obok nowego dworca Łódź Fabryczna staną się zrewitalizowane obiekty dawnej elektrociepłowni EC-1. Nowe Centrum ma być miejscem bezpiecznym, przyjaznym dla mieszkańców, bez ruchu samochodów, o wysokiej estetyce i jakości architektury. Wszystko podporządkowane będzie swobodzie przemieszczania się. Między Dworcem a EC1, między Rynkiem Kobro a Bramą Miasta będzie można poruszać się nie natrafiając na bariery architektoniczne w postaci ruchliwych ulic. Dokładnie określono sieć przestrzeni publicznych: dróg, ciągów pieszych, a szczególnie placów (Rynek Kobro, plac przed dworcem). Wszystko tak zaplanowano, aby Nowe Centrum tętniło życiem przez 24h/dobę.

 

fl2 (orginal)

 

fl4 (orginal)


Przestrzeń, uwolniona dzięki wprowadzeniu linii kolejowej i dworca pod ziemię zostanie zagospodarowana przez stworzenie nowego fragmentu miasta, który dotychczas był rozcięty torami kolejowymi i stacją Łódź Fabryczna. W Nowym Centrum powstaną biurowce, restauracje, obiekty kultury i rozrywki. Powstaną liczne miejsca pracy dla łodzian. Dzięki dogodnej dostępności komunikacyjnej Centrum będzie licznie odwiedzane przez turystów.

fl5 (orginal)

fl6 (orginal)


 

Poczytaj więcej o niebanalnych projektach, które zamienią nasze miasto w atrakcyjną turystycznie, kreatywną i znakomicie skomunikowaną metropolię:

dworzec2 (orginal)

ec1_2 (orginal)