Rok 2016 - nr 4

« powrót

Kronika Miasta Łodzi, nr 4 (76) 2016

Obrazy miasta

KML 4/2016 okladka (orginal)

 

Ostatni w 2016 roku numer „Kroniki Miasta Łodzi" poświęcamy artystom patrzącym uważnie na nasze miasto. Łódź w oczach ludzi sztuki zaczęła pojawiać się w XIX wieku. Stopniowo powstawały artystyczne przekazy krajobrazu miasta, które rośnie, rozwija się, a jego obraz, utrwalany i kreowany przez twórców wraz z każdym nowym pokoleniem, coraz bardziej się różnicuje.

Łódź inspiruje artystów od 150 lat. Próbujemy okruchy tych inspiracji podliczyć w tym tomie miejskiego czasopisma. Nie jest to bynajmniej kompendium, a jedynie skromny i w pewnym stopniu symboliczny katalog twórców, których uznaliśmy za ważnych w dziejach kreowania się różnych odmian łódzkiego pejzażu. Jest to pierwsza taka próba, z istoty niedoskonała, głównie z powodu znacznego rozproszenia w czasie i przestrzeni śladów pracy artystów portretujących Łódź.

Będziemy starali się wracać do tego istotnego fragmentu kulturalnej tożsamości miasta.

Gustaw Romanowski

 

Nasza Okładka

Rozdział ostatni, OBRAZY MIASTA

OBRAZY MIASTA to ostatni już tom w 2016 roku i ostatnia, czwarta z okładek zaprojektowanych z okazji 25-lecia kwartalnika Kronika Miasta Łodzi. Choć tylko pierwsza z nich [nr 1(73)2016], zarówno poprzez tytuł jak i ekspozycję dat, mówi wprost o Jubileuszu. Kolejne trzy, oddzielone graficznie czerwoną linią, są w pierwszym rzędzie
ilustracjami przyporządkowanymi treści numeru, a rocznicowa dedykacja czytelna jest poprzez podliczenie użytych w okładce elementów. Te rozpisane na 25 kadrów rozdziały to całkowicie subiektywna narracja o miejscu, w którym przyszło mi żyć.

Rozdział pierwszy [2(74) 2016] - zatytułowany MIGRACJE - przedstawia 25, dość przypadkowo wybranych osób z przetrzebionej wakacyjną absencją listy moich znajomych i przyjaciół. Przekaz ten jest aluzją do stylistyki Facebooka, do gry w pytanie o ilość wspólnych znajomych.

Rozdział kolejny [3(75)2016] - zatytułowany MEDIA - to klasyczna gra planszowa, oparta na zasadzie wiązania łańcucha miejsc. Oczekuje pamięciowej rekonstrukcji przebiegu łączących wskazane punkty odcinków. Projekt podzielonej na 25. przystanków, zapętlonej trasy, prowadzącej od/do stacji ŁÓDŹ FABRYCZNA okazał się zaskakująco trudny w realizacji. Zaskoczył mnie tu też (mimo wszystko), odbity w dokumentacji zrealizowanej podróży, obraz miasta.

Rozdział ostatni, OBRAZY MIASTA jest jako zbiór najmniej zdyscyplinowany. Wyboru konkretnych ilustracji, jak i istota ich związków, jest równie wieloznaczny jak i fenomen samego obrazu. Poszczególne kadry prowokują odwołującą się do znajomości znaczonego grę w: co i gdzie to jest? Cała kompozycja mówi jednak, że o obecności, wadze i sąsiedztwach danych elementów decydować może choćby przymus koniunkcji graficznych (obrazowych), widocznych tu jako podobieństwo kształtów czy barw. Odkryte w tym kolażu pokrewieństwa, stanowią nowy porządek rzeczy na podobieństwo pamięci kreującej swój własny - a więc subiektywnie jedynie słuszny - obraz rzeczywistości. Tak właśnie funkcjonują obrazy pamięci i tak zakodowane zostały OBRAZY ŁODZI.

Andrzej Chętko

 

Spis treści

Dworzec Łódź Fabryczna otwarty!

Pierwsze kolumny

Łukasz Grzejszczak, Łódzkie motywy w twórczości wybranych artystów XIX-XX wieku
Krzysztof Paweł Woźniak, O niemieckich artystach w Łodzi
Paulina Długosz, Hiller, Strzemiński, Nowosielski
Gustaw Romanowski, Szkoła łódzkich realistów
Błażej Filanowski, Łódzki pejzaż zdarzeń
Mikołaj Mirowski, Łódź w roli głównej

Obrazy Łodzi, część 1
Obrazy Łodzi, część 2
Obrazy Łodzi, część 3

Kultura

Maria Sondej, Festiwal Kultury Chrześcijańskiej przeszedł do historii
Marcin Kieruzel, Grupa ZERO-61
Dominika Łarionow, Dogville w Teatrze Nowym
Olga Łabendowicz, Soundedit 2016
Karol Jóźwiak, Sztuka i muzyka alternatywna w Muzeum Sztuki
Błażej Filanowski, Zderzenie kultur na Igrzyskach Wolności

Historia

Zofia Gromiec, W 40. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników
Krzysztof Paweł Woźniak, Wokół przypomnianej po latach powieści łódzkiego pisarza
Mieczysław Kuźmicki, Leon Niemczyk w łódzkim teatrze
Tomasz Czarnecki, Kariera Stanisława Mikulskiego
Waldemar Ludwisiak, Marian Bernard Wimmer

Łódzkie organizacje pozarządowe

Przemysław Górski, Miejski Punkt Kultury Prexer-UŁ

Wspomnienia

Gustaw Romanowski, Andrzej Adam Sadowski (1946-2016)
Gustaw Romanowski, Cezary Szczepaniak (1935-2016)
Krzysztof Stefański, Leszek Kajzer (1944-2016)

Kroniki Rodzinne

Magdalena Starzycka, Taka łódzka historia
Tomasz Słomczewski, W poszukiwaniu lepszej przyszłości w wielokulturowej Łodzi

Recenzje

Przemysław Waingernter, Najnowsza książka Wiktora Marca
Krzysztof Paweł Woźniak, Post41. Relacje z Litzmannstadt Getto

Osiedla, domy, ulice

Dariusz Kędzierski, Wojska Polskiego
Wojska Polskiego - fotografie

Listy, polemiki, kontrowersje

Tomasz Soldenhoff, Fabryczna. Pierwsze wrażenia

Z łódzkiego raptularza

Opracowała Małgorzata Golicka-Jabłońska