Rok 2014 - nr 3

« powrót

KML 3/2016 (orginal)Pierwsze kolumny


Izabela Olejnik, Obchody 70. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto

Gustaw Romanowski, Śladami żydowskiej spuścizny. Refleksje porocznicowe.

Izabela Olejnik, Kronikarka łódzkiej pamięci. Wybitna choć nieznana. (Chava Rosenfarb

 

Kultura


Marcin Kieruzel, Druk nowoczesny i awangarda. O rzeczową celowość łatwiej czytelności.

Monika Nowakowska, Mistrz tkactwa. 60 lat twórczości Bolesława Tomaszkiewicza.

Gustaw Romanowski, Teresa Żarnower w Łodzi. Artystka awangardy, czyli końca utopii.

Magdalena Starzycka, Na marginesie wystawy w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Łodzianie w Brazylii

Mateusz Sidor, Rosyjska dusza w podziemiach. Akimundy w Teatrze Nowym im. K. Dejmka

 

Historia


Konrad A. Czernielewski, Operacja Łódzka 1914 r. W stulecie walk o nasze miasto.

Marian Marek Drozdowski, Społeczeństwo i Kościół Łodzi u progu niepodległości. Jak powstała diecezja.

Krystyna Radziszewska, Wojciech Źródlak, Odnaleziony artykuł o łódzkim getcie. Piórem Oskara Rosenfelda.

Paweł M. Nawrocki, Bolesław Jankowski. Legionista, konspirator, łódzki kupiec.

Aneta Stawiszyńska, Działalność medyczna, społeczna i artystyczna.

 

Łodzianie


Małgorzata Golicka-Jabłońska, O. Stefan Miecznikowski SJ (1921-2004).

Małgorzata Golicka-Jabłońska, Leszek Woszczyński (1931-2014). Choreograf z zawodu, wychowawca z powołania.

Magdalena Zapolska-Downar, Senior twórczej aktywności. Marian Papis.

Recenzje


Marcin Kieruzel, Bezbronne miasto. Łódź w cieniu wielkiej wojny.

Anna Młynarska-Sobaczewska, Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych.

 

Osiedla, domy, ulice


Dariusz Kędzierski, Place i rynki cz. II.

 

Z Łódzkiego raptularza