Rok 2014 - nr 2

« powrót

 

650 lat w służbie książki. Jubileuszowy rok 2014 – Rokiem Czytelnika.

 

Pierwsze kolumny

 

Jadwiga Konieczna, Książka w dziewiętnastowiecznej Łodzi

Krzysztof Paweł Woźniak, Wydawcy, księgarze, drukarze

Grzegorz Krzymianowski, Łódzkie księgarnie okresu międzywojennego

Izabela Olejnik, Wydawnictwo Idisz Buch

I. Landsberg, Żydowscy drukarze

Magdalena Rzadkowolska, Łódzkie oficyny wydawnicze z lat 1945-1996

Zdzisław Szczepaniak, Wydawnictwo Literatura

Maria Sondej, Dom Wydawniczy Księży Młyn

Jacek Zemała, Wydawnictwa z ukształtowanym profilem

Marcin Kieruzel, Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi

Małgorzata Golicka-Jabłońska, Biblioteka „Tygla Kultury”

Jacek Zemała, Łódzkie wydawnictwa naukowe

Maria Sondej, Wydawnictwo Zora

Rafał Gawin, Działalność wydawnicza Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

Barbara Gortat, Magia codzienności

 

Rocznica

Program obchodów 70. Rocznicy Likwidacji Litzmannstadt Getto

 

Kultura

Monika Nowakowska, 15. Międzynarodowe Triennale Małe Formy Grafiki

Gustaw Romanowski, Trzeba zawsze pracować…

Błażej Filanowski, Trzy Dekady Galerii Wschodniej

Monika Nowakowska, Tkaniny Barbary Pierzgalskiej

Grzegorz Krzemianowski, 110 rocznica urodzin Jana Sztaudyngera

 

Historia

Małgorzata Golicka-Jabłońska, Warszawianie w Łodzi

Sebastian Pilarski, Wizyta Lecha Wałęsy w Łodzi

Grzegorz Mnich, Łódź na łamach zakłamanej prasy

 

Łodzianie

Joanna Podolska, Elina Elczewska

Dominika Łarionow, Marian Glinkowski

 

Osiedla, domy, ulice

Dariusz Kędzierski, Place i rynki Łodzi cz I.

 

Felieton bez zamówienia

Gustaw Romanowski, Rynek Poznańskiego

 

Listy, polemiki, kontrowersje

Tomasz Lissowski, Łódzcy wybitni szachiści

 

Recenzje

Małgorzata Domagalska, Żółta gwiazda i czerwony krzyż

Grzegorz Krzymianowski, Ballada o królu Bałut

Monika Nowakowska, Łódzkie wille fabrykanckie

 

Z łódzkiego raptularza

Opracowała Monika Golicka-Jabłońska