Mia100 kamienic - przetargi

Przetargi na roboty budowlane i dokumentacje projektowe w ramach programu Mia100 Kamienic

 

 • Zamówienie na roboty budowlane: wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Łodzi przy ul. Kilińskiego 206 w ramach programu Mia100 Kamienic

Ogłoszenie 19 kwietnia 2013 http://www.karta.com3.pl/przetargi/pliki/0160/__2360__ogloszenie_na_tablice_ul._Kilinskiego_206_lok.10.html


 • Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn.: MIA 100 KAMIENIC w nieruchomości przy ul. Kilińskiego 84 w Łodzi.

Ogłoszenie 18 kwietnia 2013  http://www.karta.com3.pl/przetargi/pliki/0230/__2357__Biuletyn_ogloszenie.pdf

Specyfiacja: http://www.lodz.com3.pl/przetargi/index.php?plik=szczegoly_specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_nowy.php&nr=2358


 • Remont budynku położonego w Łodzi przy ul. Zielonej 18 dla zadania inwestycyjnego pn. „Mia100 Kamienic”

Ogłoszenie 18 kwietnia 2013 http://www.karta.com3.pl/przetargi/pliki/0210/__2355__ogloszenie_Zielona_18.pdf

Specyfikacja: http://www.lodz.com3.pl/przetargi/index.php?plik=szczegoly_specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_nowy.php&nr=2356

Dodatkowe załączniki do SIWZ: http://www.karta.com3.pl/przetargi/pliki/0210/__2355__9446__Dodatkowe_zalaczniki_do_SIWZ.pdf


 • Remont mieszkalnego budynku frontowego i lewej oficyny i ich elementów konstrukcyjnych wraz z wymianą instalacji wewnętrznych oraz wyburzenie pozostałych budynków na działce nr 265, obręb S- 01 przy ul. Pomorskiej 59/Sterlinga 11 w Łodzi w ramach programu „Mia100 Kamienic”

Ogłoszenie 18 kwietnia 2013: http://www.karta.com3.pl/przetargi/pliki/0240/__2353__18_kwiecien_2013.pdf


 • Roboty budowlane w zakresie remontu i przebudowy budynków wraz infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Kilińskiego 84 dla zadania inwestycyjnego pn.: MIA 100 KAMIENIC w nieruchomościach gminnych administrowanych przez AN Łódź - Śródmieście Centrum II.

Ogłoszenie 17 kwietnia 2013: http://www.karta.com3.pl/przetargi/pliki/0230/__2338__Biuletyn_ogloszenie.pdf


 • Remont lokali mieszkalnych do zasiedlenia w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 39A m 9 i Tramwajowej 19 m 21 w ramach programu Mia100kamienic

Ogłoszenie 11 kwietnia 2013: http://www.karta.com3.pl/przetargi/pliki/0270/__2331__ogloszenie_M100.mht

 


 • Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu i przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Sterlinga 9 w Łodzi w ramach programu „Mia100 Kamienic"

Ogłoszenie 31 grudnia 2012 (10) http://www.karta.com3.pl/przetargi/pliki/0240/__2128__31_grudzien_2012_(10).pdf


 • Roboty budowlane polegające na wykonaniu II etapu przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego- front i budynku gospodarczego poprzecznej oficyny przy ul. Kilińskiego 15
  w Łodzi w ramach programu „Mia100 Kamienic"

Ogłoszenie 31 grudnia 2012  http://www.karta.com3.pl/przetargi/pliki/0240/__2122__31_grudzien_2012.pdf


 • Wykonywanie remontu kamienicy przy ul. Kopernika 33 w Łodzi - część II w zakresie : Budynek frontowy. Remont wszystkich elewacji Remont balkonów Remont prześwitu bramowego Remont klatki schodowej w zakresie wymiany stolarki okiennej na wzór istniejącej, naprawy drzwi wejściowych, stopni betonowych i drewnianych , renowacja balustrad Remont zejścia do piwnicy : roboty murarskie, dekarskie, blacharskie, naprawa schodów betonowych . Malowanie wewnątrz i zewnątrz. Wymiana stolarki budowlanej na drewnianą Lewa oficyna Remont balkonu Remont elewacji wraz z odtworzeniem balkonów Remont klatki schodowej Naprawa tynków malowanie zewnątrz i wewnątrz budynku Wymiana stolarki budowlanej na drewnianą Prawa oficyna Remont elewacji w tym remont balkonu od strony ul. Lipowej Remont klatki schodowej Poprzeczna oficyna Remont klatki schodowej Remont elewacji wraz z remontem zejścia do piwnicy Zagospodarowanie terenu Wykonanie nawierzchni Wymiana stropu pod podestem klatki schodowej Wykonanie instalacji domofonowej Schowanie instalacji zewnętrznych i wewnętrznych Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na pergolę.

Ogłoszenie_KOPERNIKA_33 II ETAP .doc   http://www.karta.com3.pl/przetargi/pliki/0180/__2119__Ogloszenie_kOPERNIKA_33_II_ETAP__.doc


 • Wykonywanie remontu kamienicy przy ul. Radwańskiej 27 w Łodzi - Ii etap w zakresie : - Remont elewacji prześwitu, ocieplenie ściany szczytowej, wymiana stolarki okiennej, kolorystyka elewacji - Remont stropów - Remont klatki schodowej, korytarzy lokali - Wymiana więźby dachowej - Dobudowa i regulacja przewodów kominowych - Instalacja elektryczna - Instalacja gazowa - instalacja wod-kan -instalacja centralnego ogrzewania -Wymiana nawierzchni podwórza, rozbiórka budynku gospodarczego -Wykonanie pergoli i ogrodzenia.

Ogłoszene_Radwańska 27 - II ETAP_r_.doc  http://www.karta.com3.pl/przetargi/plik/0180/__2117__Ogloszene_Radwanska_27_-_II_ETAP_r_.doc


 • Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie remontu kamienicy przy ul. Wólczańskiej 167 w Łodzi część II w zakresie : Roboty sztukatorskie i tynkarskie elewacja budynek frontowy Front malowanie klatki schodowej Lewa oficyna elewacja Lewa oficyna klatka schodowa Prawa oficyna elewacja Prawa oficyna klatka schodowa Izolacja front Izolacja ścian oficyny Brama wejściowa Brama malowanie + boazeria Schowanie instalacji zewnętrznych (na elewacjach) i wewnętrznych Wymiana stolarki w lokalu użytkowym Wymiana instalacji domofonowej Drogi (nawierzchnia podwórza)

Ogłoszenie_Wólczańska 167 II ETAP_r.doc  http://www.karta.com3.pl/przetargi/pliki/0180/__2115__Ogloszenie_Wolczanska_167__II_ETAP_r.doc


 • Remont i przebudowa wraz z infrastrukturą techniczną budynku frontowego o funkcji mieszkalno-usługowej - ul. Piotrkowska 243

         Ogłoszenie w BZP http://www.karta.com3.pl/przetargi/pliki/0250/__2113__Ogloszenie_w_BZP.pdf


 • Remont budynku użytkowego zajmowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zlokalizowanego w Łodzi na nieruchomości przy ul. Lipowa 28/Żeromskiego 41

             Ogłoszenie: http://www.karta.com3.pl/przetargi/pliki/0210/__2111__OGLOSZENIE.pdf


 • Roboty budowlane w zakresie przebudowy i rewitalizacji wraz z infrastrukturą techniczną budynków nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 3, ul. Północnej 1/3, ul. Więckowskiego 9 dla zadania inwestycyjnego pn.: MIA 100 KAMIENIC w nieruchomościach gminnych administrowanych przez AN „Nowe Miasto"

            Ogłoszenie o zamówieniu: http://www.karta.com3.pl/przetargi/pliki/0260/__2104__OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU.mht


 • Wykonanie remontu budynków na nieruchomości przy ul. Legionów 38 w Łodzi.

           Ogłoszenie: http://www.karta.com3.pl/przetargi/plik/0170/__2099__ogloszenie.doc