Katalog uprawnień rodzin

Zobacz listę uprawnień, którymi cieszą się duże rodziny w Łodzi w związku z wprowadzeniem karty >>>

     
ŁKDR MPK (orginal) LKDR edukacja (orginal) LKDR sport (orginal)
     
 ŁKDR kultura (orginal)  ŁKDR handel (orginal)  ŁKDR zdrowie (orginal)
     

Dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szczegółowe informacje   strzalki (orginal)strzalki (orginal)
Powrót >>>