Nabór do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Łódź

ARCHIWUM - nabory w latach ubiegłych:

Oferta edukacyjna - zespoły szkół ponadgimnazjalnych

Oferta edukacyjna licea ogólnokształcące