Nabór do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Łódź

ROK SZKOLNY 2015/2016
 

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych prowadzony jest w formie elektronicznej.
Adres strony internetowej: https://lodzkie.edu.com.pl/Kandydat

 

7 KROKÓW DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ - dla kandydatów z Łodzi

7 KROKÓW DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ - dla kandydatów spoza Łodzi


Informacje o zawodach


informator - licea ogólnokształcące

informator - zespoły szkół ogólnokształcących

informator - zespoły szkół ponadgimnazjalnych

informator - publiczne szkoły dla dorosłych

Drzwi otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych

Ważny komunikat dla kandydatów do szkół zawodowych

Rekrutacja uzupełniająca - terminy >>>

Harmonogram naboru do szkół ponadgimnazjalnych

 

1. przed 27 marca 2015 r.

podlega upowszechnieniu oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/16,

2. od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2015 r., do godz. 13:00

składanie wniosków,

3. od 18 maja do 3 czerwca 2015 r.,

przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w dwujęzycznych oddziałach szkół ponadgimnazjalnych oraz wprowadzenie przez administratorów wyników do systemu,

4. od 22 do 23 czerwca 2015 r., do godz. 15:00

możliwość dokonania przez kandydatów ostatecznych zmian w wyborze szkół i deklarowanej kolejności oddziałów na liście preferencji,

5. od 26 czerwca do 1 lipca 2015 r., do godz. 13:00

wprowadzanie przez kandydatów do systemu ocen ze świadectwa oraz składanie w szkole pierwszego wyboru kopii świadectwa ukończenia gimnazjum, poświadczonych przez dyrektora szkoły oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, celem zweryfikowania przez administratorów wprowadzonych danych (uczeń składa tyle kopii świadectw, ile szkół wybrał w systemie)

6. 3 lipca 2015 r., do godz. 13:00

ogłoszenie list zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych,

7. od 3 lipca 2015r., godz. 13:00 do 7 lipca 2015 r., godz. 12:00

złożenie przez kandydatów umieszczonych na liście zakwalifikowanych oryginału świadectwa, stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej. Niepotwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole spowoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych.

8. 7 lipca 2015 r., godz. 13:00

ogłoszenie list przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych

Rekrutacja uzupełniająca - terminy >>>

Zarządzenie Nr 74/2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 października 2014 r. w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz w przypadku szkół ponadgimnazjalnych sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów >>>

 

UWAGA ! WAŻNE!

Szanowny Kandydacie

Wybierając szkołę zawodową pamiętaj, że:

 • musisz pobrać skierowanie(a) na badanie ze szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie w wybranych przez Ciebie zawodach,

 • musisz WYKONAĆ BADANIA(najlepiej przed 30 kwietnia br.) I OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO WYKONYWANIA KAŻDEGO WYBRANEGO PRZEZ CIEBIE ZAWODU.

 • jeżeli nie możesz wykonywać zawodu przez Ciebie wybranego, możesz w terminie 22-23 czerwca 2015 r. do godz. 15:00 dokonać ostatecznych zmian w wyborze szkół i kolejności oddziałów na liście preferencji.

 • musisz dostarczyć zaświadczenie o braku tych przeciwwskazań w dniu poświadczenia woli nauki (od 3 lipca 2015r. od godz.13:00 do dnia 7 lipca 2015r. do godz. 12:00) do szkoły, do której się zakwalifikowałeś.

 • w przypadku niedostarczenia w/w zaświadczenia dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej może odmówić Ci przyjęcia do oddziału.

 


 

 

 

 

 


LATA UBIEGŁE:

 • Rok szkolny 2014/2015

 • Rok szkolny 2013/2014

 • Rok szkolny 2012/2013

   

   

   

   

   

  Oferta edukacyjna - zespoły szkół ponadgimnazjalnych

  Oferta edukacyjna licea ogólnokształcące