Aktualności

« back

Jest projekt budżetu miasta na 2017 rok
2016-11-15
Udostępnij na facebook

- Udało się skonstruować zrównoważony i stabilny budżet miasta na 2017 rok, który trafi pod obrady Rady Miejskiej. Nie jest on nastawiony na duże inwestycje, których projekty są jeszcze przygotowywane do realizacji w ramach dotacji unijnych w nowej perspektywie finansowej, natomiast posiadamy rekordową nadwyżkę operacyjną w kwocie ponad 273 mln złotych - poinformowała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
Założenia budżetu na 2017 rok przedstawił skarbnik miasta Krzysztof Mączkowski. Dochody są planowane na poziomie 3,752 mld zł, a wydatki - 3,886 mld zł, co daje bezpieczny deficyt rzędu 133,7 mln zł, który jeszcze 2 lata temu wynosił 620 mln zł. W strukturze wydatków tradycyjnie główną pozycję stanowi oświata - ok. 990 mln zł (25,46 proc.), pomoc społeczna - ponad 750 mln zł (19,32 proc.) oraz transport i łączność - 604 mln zł (15,5 proc.), co oznacza również prowadzenie inwestycji w tym zakresie na poziomie 143 mln zł.
Główne kierunki działania obejmują rewitalizację obszarową, budowę nowych dróg rowerowych, realizację akcji „Tramwaj dla Łodzi", inwestycje w sport czy program dla Zielonego Polesia. Nie zabraknie również mniejszych zadań, ale istotnych dla mieszkańców jak np. budowy drogi podziemnej w NCŁ, rozwoju EC 1, modernizacji bibliotek i teatrów, remontów chodników, czy utwardzenia dróg gruntowych. (ag)

Prezentacja projektu budżetu Łodzi na 2017 rok >>>

 

« back

edukacja

zdrowie

Strategia 2020+ zakladka miasto

Przemysły Kreatywne

Użytkowanie wieczyste 2016