Aktualności

« back

Kolejny etap projektu „Rodzina 500+”
2016-05-06
Udostępnij na facebook

Do Urzędu Miasta Łodzi wpłynęło już ponad 26 tys. wniosków na świadczenia w ramach projektu „Rodzina 500+". Oznacza to, że 80 proc. mieszkańców złożyło wymagane dokumenty.

- Teraz przed nami kolejny, bardzo ważny etap tego przedsięwzięcia - wydawanie decyzji i wypłata świadczeń - i na tym się skoncentrujemy. Mamy czas do 30 czerwca i chcielibyśmy, żeby wszystkie świadczenia w tym czasie dotarły do osób uprawnionych - mówiła sekretarz miasta Barbara Mrozowska-Nieradko.

W związku z tym, że zdecydowana część mieszkańców Łodzi złożyła już wnioski, podjęto decyzję, że od 9 maja br. nie będą one już przyjmowane w szkołach, żłobkach i przedszkolach, a urzędnicy nie będą pracować w wydłużonym czasie pracy.

Od 9 maja wnioski będą przyjmowane w godzinach pracy w UMŁ, a także w Centrum Świadczeń Socjalnych.

Dotychczas wydano 4,5 tys. decyzji, wypłacono 2 864 świadczeń na łączną kwotę 2 mln 154 tys. zł. Większość wypłat realizowanych jest przelewem. 429 osób wybrało możliwość korzystania z kart przedpłaconych. Wydano także 54 decyzje odmowne - głównie z powodu niespełniania przez wnioskodawców określonych w przepisach wymogów. (M.Ka.)

 

Więcej informacji oraz wnioski i wzory dostępne są na stronie: http://uml.lodz.pl/500plus

 

« back

edukacja

zdrowie

Strategia 2020+ zakladka miasto

Przemysły Kreatywne

Użytkowanie wieczyste 2016