Aktualności

« back

Wspólne zakupy energii
2016-03-23

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska zaprasza gminy i inne podmioty do Łódzkiej Grupy Zakupowej. To będzie już trzeci rok wspólnych zakupów energii elektrycznej. Do tej pory partnerzy ŁGZ zaoszczędzili łącznie kilkadziesiąt milionów złotych. Łódź za prąd zapłaciła o 20 mln zł mniej.

Chętni mogą zgłaszać się do Wydziału Gospodarki Komunalnej do 10 kwietnia. Później zostanie przygotowane zarządzenie prezydenta Łodzi o utworzeniu grupy, a następnie wszyscy chętni podpiszą porozumienie. Po zakończeniu wszelkich niezbędnych uzgodnień zostanie ogłoszony przetarg, w którym wyłoniony będzie wykonawca usługi na 2017 rok.

- Umowa zostanie zawarta na rok. Z doświadczenia wiemy, że to jest najbardziej opłacalne - podkreśla wicedyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Małgorzata Gajecka.

Podmioty, które chcą uczestniczyć w Łódzkiej Grupie Zakupowej muszą mieć układy pomiarowe w taryfie B, dostosowane do nowego sprzedawcy.

W tej chwili do Łódzkiej Grupy Zakupowej należy 498 podmiotów. (M.Ka.)

 

« back

edukacja

zdrowie

Strategia 2020+ zakladka miasto

Przemysły Kreatywne

Użytkowanie wieczyste 2016