Rada Programowa ds. Budżetu Obywatelskiego

Rada Programowa ds. Budżetu Obywatelskiego to stały organ, którego podstawowym zadaniem jest monitorowanie procesu budżetu obywatelskiego, analizowanie przebiegu wdrażania kolejnych edycji budżetu obywatelskiego wraz z opracowaniem rekomendacji zmian w jego procedurze.

Członkami Rady radni Rady Miejskiej w Łodzi, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Łodzi, przedstawiciele mieszkańców Łodzi, przedstawiciele jednostek pomiocniczych miasta Łodzi - rad osiedli, przedstawiciele uczelni wyższych oraz przedstawiciele UMŁ.

Członkami I kadencji Rady Programowej są:

Przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi

 • Grzegorz Justyński - przewodniczący Rady
 • Łukasz Prykowski - wiceprzewodniczący Rady
 • Iwona Dziatlik
 • Krzysztof Lechowicz

Przedstawiciele Rady Miejskiej w Łodzi (radni)

 • Małgorzata Moskwa-Wodnicka
 • Paweł Bliźniuk
 • Tomasz Głowacki

Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Łodzi

 • Przemysław Górski
 • Maciej Sobieraj
 • Maria Magdalena Poulain

Przedstawiciele mieszkańców Łodzi

 • Iwona Kozłowska
 • Adam Wojech
 • Anetta Kietlińska

Przedstawiciele jednostek pomocniczych - rad osiedli

 • Agnieszka Błażejczyk
 • Wojciech Łuszczyński
 • Aneta Benowska

Przedstawiciele uczelni wyższych

 • Aneta Krzewińska
 • Piotr Milczarski

Zarządzenie Nr 2212/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 października 2015 r. w sprawie powołania Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego w Mieście Łodzi.