Ewaluacja

 Zapraszamy do wzięcia udziału w ewaluacji III edycji
budżetu obywatelskiego w Mieście Łodzi na 2016 rok!


Zaproszenie Prezydent Hanny Zdanowskiej do udziału ewaluacji budżetu obywatelskiego

Ankieta ewaluacyjna III edycji budżetu obywatelskiego w Mieście Łodzi na 2016 rok >>> pdf     >>> doc

Wyniki ankiety ewaluacyjnej budżetu obywatelskiego na 2016 rok