Budżet obywatelski 2015/2016

Podsumowanie głosowania BO 2016 (orginal)

bo_2016_v_2 (szerokość: 431px)

BO głosowanie (orginal)

 

Zmieniaj oblicze swojego miasta!
Zapraszamy do udziału w III edycji budżetu obywatelskiego!


Na budżet obywatelski III edycji przewidziano 40 mln zł z czego na zadania lokalne 30 mln zł (po 6 mln zł na rejon), a na zadania ogólnomiejskie 10 mln zł.

W bieżącym roku mieszkańcy naszego miasta w okresie od 13 kwietnia do 27 maja mogli zgłosić takie propozycje zadań do realizacji w 2016 r., które, w ich przekonaniu, najbardziej odpowiadają potrzebom lokalnym albo ogólnomiejskim.

Propozycje zadań, które przeszły analizę merytoryczną, m.in. co do możliwości ich realizacji w zgodzie z prawem i w ciągu jednego roku budżetowego, zostały poddane pod głosowanie, które trwało 9 dni, od 19 do 27 września 2015 r.

Te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów i zmieściły się w limicie środków przeznaczonych na budżet obywatelski, będą  zrealizowane w 2016 r.

W ten sposób mieszkańcy Łodzi mogą bezpośrednio wpływać na to, jak są wydawane środki z budżetu miasta.

Wyniki głosowania w budżecie obywatelskim

wszystko o głosowaniu bo

facebook konsultacje społeczne