Realizacja zadań budżetu obywatelskiego na 2015 rok

Realizatorzy zadań budżetu obywatelskiego na 2015 rok:

 • Wydział Edukacji (15)
 • Zarząd Dróg i Transportu (12)
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (11)
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (7)
 • Wydział Kultury (5)
 • Zarząd Zieleni Miejskiej (5)
 • Wydział Gospodarki Komunalnej (4)
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (3)
 • Biuro ds. Partycypacji Społecznej (1)
 • Biuro Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miejskiej (1)
 • Wydział Budynków i Lokali (1)

WYKAZ ZADAŃ DO REALIZACJI W 2015 ROKU Z PODZIAŁEM NA REALIZATORÓW

HARMONOGRAMY REALIZACJI ZADAŃ W 2015 ROKU: ppsx >>>  pdf >>>

SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2015 ROK:

 • Informacja dotycząca realizacji zadań budżetu obywatelskiego wg stanu na 31 grudnia 2014 r. >>>
 • Informacja dotycząca realizacji zadań budżetu obywatelskiego wg stanu na 31 stycznia 2015 r. >>>
 • Informacja dotycząca realizacji zadań budżetu obywatelskiego wg stanu na 28 lutego 2015 r. >>>