Ewaluacja

 Zapraszamy do wzięcia udziału w ewaluacji II edycji
budżetu obywatelskiego w Mieście Łodzi na 2015 rok!


Do dnia 24 listopada 2014 roku można było przesyłać ankietę ewaluacyjną. Obecnie trwają prace nad raportem z ewaluacji procesu. Po jego ukończeniu zostanie zamieszczony na stronie i przekazany Zespołowi ds. Budżetu Obywatelskiego, który będzie opracuje rekomendacje dotyczące zmian w procedurze budżetu obywatelskiego w Mieście Łodzi dla kolejnej jego edycji.

 

Zaproszenie Prezydent Hanny Zdanowskiej do udziału ewaluacji budżetu obywatelskiego >>>

Ankieta ewaluacyjna II edycji budżetu obywatelskiego w Mieście Łodzi na 2015 rok >>>

Wyniki ankiety ewaluacyjnej budżetu obywatelskiego na 2015 rok >>>