Posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego

Zapraszamy na otwarte posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, podczas których będą rozpatrywane wnioski złożone do budżetu obywatelskiego.

 

Wszystkie posiedzenia Komisji rozpoczynąją się o godzinie 16:30 w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi
(wejście od pl. Komuny Paryskiej).

Poniżej podane są terminy obrad Komisji wraz z wykazem wniosków, które będą rozpatrywane.

 • 7 lipca 2014 roku (wnioski opiniowane przez Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, Wydział Kultury, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Zarząd Zieleni Miejskiej) >>>
 • 9 lipca 2014 roku (wnioski opiniowane przez Wydział Edukacji) >>>
 • 10 lipca 2014 roku (wnioski opiniowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Gospodarki Komunalnej oraz Zarząd Dróg i Transportu) >>>
 • 21 lipca 2014 roku (wnioski opiniowane przez Biuro ds. Inwestycji, Biuro ds. Partycypacji Społecznej, Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, Straż Miejską oraz Zarząd Zieleni Miejskiej) >>>
 • 23 lipca 2014 roku (wnioski opiniowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Kultury, Wydział Majątku Miasta, Wydział Budynków i Lokali, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa) >>>
 • 24 lipca 2014 roku (wnioski opiniowane przez Zarząd Dróg i Transportu) >>>
 • 18 sierpnia 2014 roku (wnioski opiniowane przez Zarząd Dróg i Transportu) >>>
 • 19 sierpnia 2014 roku (wnioski opiniowane przez Zarząd Dróg i Transportu oraz wnioski opiniowane przez ZDiT, które nie były rozpatrywane podczas posiedzenia Doraźnej Komisji w dniu 18/08/2014 - zestawienie na końcu tabeli) >>>
 • 20 sierpnia 2014 roku (wnioski opiniowane przez Biuro Rady Miejskiej, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Zarząd Zieleni Miejskiej) >>>
 • 21 sierpnia 2014 roku (wnioski opiniowane przez Wydział Edukacji, Wydział Kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wydział Sportu, Wydział Budynków i Lokali, Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta, Biuro ds. Partycypacji Społecznej, Wydział Majątku Miasta, Biuro ds. Inwestycji, Wydział Informatyki, Biuro Architekta Miasta, Hale Targowe oraz Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy) >>>
 • 25 sierpnia 2014 roku (wnioski opiniowane przez Straż Miejską, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Sportu, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd Dróg i Transportu, Miejski Osrodek Pomocy Społecznej oraz Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa) >>>
 • 26 sierpnia 2014 roku - (wnioski opiniowane przez Straż Miejską, Wydział Gospodarki Komunalnej, Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd Dróg i Transportu, Biuro Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miejskiej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wydział Budynków i Lokali oraz Wydział Informatyki) >>>
 • 28 sierpnia 2014 roku - (wnioski opiniowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wydział Edukacji, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Zarząd Dróg i Transportu) >>>

Doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego wydała ostateczną rekomendację dla 871 wniosków (751 rekomendacje pozytywne - 86% oraz 120 rekomendacji negatywnych - 14%).

 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW ZAREKOMENDOWANYCH POZYTYWNIE

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW ZAREKOMENDOWANYCH NEGATYWNIE WRAZ Z UZASADNIENIEM

Uwagi związane z zestawieniami wniosków proszę kierować na adres mailowy: sekretariat.bps@uml.lodz.pl