Budżet obywatelski 2016/2017

Zmieniaj oblicze swojego miasta!
Dziękujemy za udział w IV edycji budżetu obywatelskiego!

Tu pobierzesz formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do budżetu obywatelskiego na 2017 rok wraz z listą mieszkańców miasta Łodzi popierających tę propozycję

Tu znajdziesz zarządzenie Nr 2914/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. budżetu obywatelskiego na 2017 r.

BO_co_nowego_v3 (szerokość: 431px)

BO_co_nowego_v2 (szerokość: 431px)

Na budżet obywatelski IV edycji przewidziano 40 mln zł z czego na zadania osiedlowe 30.050.000,00 zł, a na zadania ponadosiedlowe 9.950.000,00 zł.

W bieżącym roku mieszkańcy naszego miasta w okresie od 7 marca do 20 kwietnia będą mogli zgłosić takie propozycje zadań do realizacji w 2017 r., które, w ich przekonaniu, najbardziej odpowiadają potrzebom osiedlowym albo ponadosiedlowym.

Propozycje zadań, które przeszły analizę merytoryczną, m.in. co do możliwości ich realizacji w zgodzie z prawem i w ciągu jednego roku budżetowego, zostaną poddane pod głosowanie, które będzie trwało 9 dni, od 10 do 18 września 2016 r. - w przypadku głosowania papierowego oraz 30 dni, od 10 września do 9 października 2016 r. - w przypadku głosowania internetowego.

Te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów i zmieściły się w limicie środków przeznaczonych na budżet obywatelski, będą  zrealizowane w 2017 r.

W ten sposób mieszkańcy Łodzi mogą bezpośrednio wpływać na to, jak są wydawane środki z budżetu miasta.

IV edycja bo zglaszanie wnioskow (orginal)

IV edycja bo karta wniosku (szerokość: 94px)

 

IV edycja BO podział środków wg osiedli (orginal)

Lokalizację można sprawdzić na Mapie Własności Terenu