500plus

UWAGA!  ZMIANA MIEJSC SKŁADANIA WNIOSKÓW

W związku z tym, że zdecydowana część mieszkańców Łodzi złożyła już wnioski, podjęto decyzję, że od 9 maja br. nie będą one już przyjmowane w szkołach, żłobkach i przedszkolach, a urzędnicy nie będą pracować w wydłużonym czasie pracy.

Od 9 maja wnioski są przyjmowane w godzinach pracy w UMŁ, a także w Centrum Świadczeń Socjalnych. Więcej >>>

 

500 plus cz1 (orginal)

 

RODZINA 500+ DLA KOGO? Dla rodziców i opiekunów do ukończenia przez dziecko 18 lat. Wysokość świadczenia wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.  Na pierwsze dziecko Świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje, jeżeli dochód rodziny na osobę nie przekracza 800,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1200,00zł. Na drugie i kolejne dzieci Świadczenie na drugie i kolejne dzieci przysługuje bez względu na wysokość dochodu uzyskanego przez rodzinę. KIEDY? Wnioski w pierwszym etapie programu 500+ można składać od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r. Decyzja i wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. Nie trzeba składać wniosku już od początku kwietnia. Pieniądze i tak będą wypłacane w pełnej kwocie z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. Aby usprawnić wypłaty pieniędzy, zachęcamy do podawania numerów kont. Uwaga: Złożenie wniosku po pierwszym etapie, czyli po 1 lipca 2016, spowoduje Wypłatę świadczenia jedynie od miesiąca z łożenia wniosku.

 

JAKIE DOKUMENTY? Na pierwsze dziecko Wymagany jest TYLKO wypełniony wniosek wraz z załącznikiem (oświadczenie Członków rodziny o dochodach w 2014 roku, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu) oraz okazanie dowodu tożsamości. Jeżeli Twoja sytuacja zawodowa/finansowa zmieniła się od stycznia 2014 urzędnik może poprosić od Ciebie: Dokumenty potwierdzające datę utraty dochodu i wysokość netto utraconego dochodu, dokumenty określające wysokość netto uzyskanego dochodu w roku 2014 oraz liczbę miesięcy, w którym dochód był osiągany, dokumenty określające wysokość netto uzyskanego dochodu za pierwszy miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został uzyskany, inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia oświadczenia (np.: wyrok o alimentach). Na drugie i kolejne dzieci Nie są wymagane ŻADNE dokumenty, wystarczy wypełniony wniosek oraz okazanie dowodu tożsamości.

gdzie pobrać wnioski (orginal)

 

   
 • Centrum Świadczeń Socjalnych, ul. Urzędnicza 45

 • Centra Obsługi Mieszkańców UMŁ (dawne delegatury)W godzinach pracy

W godzinach pracy


 

materiały do pobrania (orginal)

500 plus cz1 (orginal)

 

500 plus punkt składania wniosków (orginal)

 ulotka informacyjna >>>    plakat, który zawiśnie w punktach składania wniosków
     
MASZ PYTANIE?  ZADZWOŃ DO UMŁ (042) 638 -44 - 44
WIĘCEJ INFORMACJI NA PLAKATACH, ULOTKACH, CITYLIGHTACH ORAZ STRONIE WWW.UML.LODZ.PL/500PLUS

Wnioski i załączniki - formularze do pobrania:

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE >>>>

ZAŁĄCZNIK 1 - oświadczenie o dochodzie >>>

ZAŁĄCZNIK 2 - oświadczenie o ryczałcie >>>

ZAŁĄCZNIK 3 - oświadczenie o hektarach >>>

Zobacz na przykładach, jak wypełniać wniosek i załączniki:

Wzór wypełnienia wniosku z kryterium dochodowym >>>

Wzór wypełnienia wniosku bez kryterium dochodowego >>>

Wzór wypełnienia załączników >>>

 

 


(orginal)   Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze
Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2016 pozycja 214 (804,3 kB) 2016-02-19

 

500PLUS MATERIAŁY INFORMACYJNE DO POBRANIA

wniosek 500 plus